Távhővezetéket épít és meglévőket korszerűsít a budapesti XIII. kerületben lévő Pannónia utcában a Budapesti Közművek (BKM)  távhőszolgáltató egysége, a Főtáv. A BKM közleménye szerint a beruházás részben uniós forrásból történik, befejeztével pedig még több belvárosi lakoshoz és intézményhez jut el, jelentős energia-megtakarítás mellett, a környezetbarát, korszerű távhőszolgáltatás.

Megújul és bővül a főváros távfűtési rendszere: építési munkálatok a Pannónia utcában
Gázról távhőre válthat több budapesti felhasználó.
Fotó: Főtáv 

 

Nem szennyezi a helyi levegőt

Budapest épületeinek hőellátása nagyrészt helyi, földgázüzemű berendezésekkel történik, viszont – mutat rá a közlemény – a fővárosi távfűtési hálózat bővítésével, és az új fogyasztók távhőrendszerbe kapcsolásával jelentősen javítható Budapest és a kiemelten a belvárosi területek levegőminősége is. A távfűtés ugyanis – szemben a legtöbb fűtési megoldással – a sűrűn lakott városrészekben semmilyen helyi égéstermék-kibocsátással nem jár, és nagyságrendekkel hatékonyabb az elavult helyi hőtermelésnél. 

Ezért a távfűtés a sűrűn lakott városrészek életminősége szempontjából különösen előnyös.

A budapesti távhőrendszerek már ma is évente csaknem 230 ezer tonna szén-dioxid-kibocsátást takarítanak meg, de a Főtávnál folyó és általa tervezett fejlesztések hosszú távú eredményeként ez akár akár évi 400 ezer tonnára is emelkedhet. A beruházás fontos része a már meglévő távhővezetékek korszerűsítése. A primer vezetékhálózat egyes szakaszai ugyanis koruknál fogva elavultak, fajlagos hőveszteségük részben a környezeti hatások, részben a korunk elvárásainak nem megfelelő anyagok miatt magas. 

Az átmenő forgalom és a kukarend marad 

A Pannónia utcának a Szent István körút és Radnóti Miklós utca közötti részén március 6-án reggel 7 órától parkolási korlátozás lépett érvénybe. Az ott folyó munkával tervei szerint 2023 harmadik negyedévében végez a Főtáv, amely ezért megkérte a gépkocsival az ezen a szakaszon parkoló gépjármű-tulajdonosokat, hogy a munkavégzés zavartalan megkezdése érdekében szíveskedjenek járműveikkel elhagyni a területet. A megadott szakaszokon esetleg ott maradó járműveket a kivitelező cég elszállíthatja, erről a tulajdonosok a Vígszínház utca – Pannónia utca sarkánál kihelyezett őrbódénál kapnak tájékoztatást. (A gépjárművek elszállítására vonatkozó jogszabályt itt olvashatja el.) A munka az átmenő forgalmat nem érinti, az teljes egészében megmarad a tömegközlekedés, a gyalogos-, a kerékpár- és a gépjárműforgalom számára. A kivitelezésről és a további tudnivalókról a társaság és a kivitelező cég a XIII. kerület önkormányzatával együttműködve folyamatosan tájékoztatja a környéken lakókat és dolgozókat.

A hulladékok az FKF a megszokott rend szerint szállítja el. A BKM kéri, hogy az ott lakók a tartályokat továbbra is a megszokott napokon, reggel 5 óráig készítsék ki úgy, hogy azok a gyalogos- és gépjárműforgalmat ne akadályozzák.