Nem tudni hányan, de vélhetőleg igen kevesen bogarásszák az áram- vagy gázszolgáltatójuk üzletszabályzatait, így azzal sem lehetnek tömegek pontosan tisztába, hogy milyen garantált szolgáltatásokra tarthatnak igényt. Az E.ON csoport tagja, az Elmű Hálózati Kft. viszont kiértesítette a lakossági ügyfeleit arról, hogy mi az a tizenhárom dolog, ami alapértelmezésben jár nekik.

20160321_2006_SZM
A gyors hibaelhárítás az egyik garantált szolgáltatás.
Fotó: Szabó Miklós / Mediaworks

 

Gyorsan meg kell szüntetni az áramkimaradást

A vállalat garantált szolgáltatásait felsoroló listán az első talán egyben a legfontosabb is a kimaradt áramszolgáltatás visszaállítására vonatkozik. Ha az eset egy felhasználási helyet érint, akkor a munkára az elosztónak (áramszállító társaságnak) a bejelentés vételétől számítva 6 órája van, de ha a hiba 50 ezernél több lakosú település belterületén és munkanapon keletkezett, akkor 4 órán belül kell rendezni a problémát. Szintén 6 óra van a munkára a kisebb, 5 ezer és 50 ezer közötti lakosú települések belterületén munkanapokon, és 8 óra ünnepnapokon. Az 5 ezer fősnél kisebb településeken munkanapokon 8 órán belül, hétvégén vagy ünnepnapokon 12 órán belül kell visszaállítani a szolgáltatást. Még több ideje, 12 órája van a külterületen a szolgáltatónak. Ha a hibát 20 óra után jelentik be, akkor a garantált javítás megkezdése 7 és 10 óra, külterületen 7 és 11 óra között történik.

Hosszabb idő alatt lehet visszaállítani a szolgáltatást, ha a kiesés több felhasználási helyet érint. Amennyiben az időjárás nem szélsőséges, akkor egyszeres hiba esetén a bejelentés vételének időpontjától számítva 12 órán belül, többszörös hiba esetén 18 órán belül meg kell történnie a javításnak. 

Az egyszeres és a többszörös hiba esetén is kétszeres kötbért fizet az Elmű, ha a szolgáltatás 24 óránál hosszabb ideig szünetel, 36 óra után pedig már háromszorost. A felhasználók minden további eltelt 12 óráért ismét jogosultak kötbérre.

Ám, ha szélsőséges az időjárás, akkor a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) határozatában, illetve az engedélyes üzletszabályzatában leírtak szerint kell eljárni. (Vagyis mégsem úszható meg az üzletszabályzat elolvasása.)

Mielőbb válaszol a vállalat a felhasználónak

Eltérő határidő vonatkozik a felhasználóktól, vagy a csatlakozni kívánóktól, kereskedőktől és más jogosultaktól érkező kérdésekre adandó válaszokra. Ha az érdeklődés kisfeszültségű csatlakozásra vonatkozik, de nincs szükség helyszíni felülvizsgálatra, akkor a cég 8 napon belül válaszol. Minden más esetben 30 napon belüli tájékoztatásra vállalt garanciát, illetve arra, hogy 15 napon belül közli, mikor küldi az érdemi választ.  

Természetesen szerepel a listán az új felhasználási hely bekapcsolása vagy a teljesítmény bővítése is. Ez a MEKH határozatában, illetve az üzletszabályzatában leírtak teljesítésétől számított 8 munkanapon belül történik meg. Felhasználó oldalról szintén alapértelmezés az a pont, amely szerint az Elmű tartja magát a már egyeztetett időpontokhoz, amelyek időtartama 4 óránál nem lehet hosszabb. Ha a vállalattól dokumentáltan tájékoztatást kér valaki a villamosenergia-ellátással kapcsolatban, arra a beérkezéstől számított 15 napon belül érdemben választ ad.

Szólni kell, ha áramszünet lesz

A vállalat a tervszerű beavatkozással együtt járó üzemszünetről a felhasználói csoportokat az üzletszabályzatban előírt módon, a következő határidők betartásával értesíti:

  • A 200 kVA teljesítmény alatti rendszerhasználók esetében 15 nappal a munkavégzés megkezdése előtt;
  • A 200 kVA és azt meghaladó teljesítmény feletti rendszerhasználókat 30 nappal a munkavégzés megkezdése előtt.

Garantált szolgáltatás továbbá a feszültségpanaszok kivizsgálása. Ilyen panasz esetén a vállalat 10 munkanapon belül kapcsolatba lép a felhasználóval, további 5 munkanapon belül megkezdi a mérést, majd a mérés befejezése utáni 15 napon belül tájékoztatja a felhasználót.

Minimális lehet a feszültségingadozás

A szolgáltató garantálja, hogy a kisfeszültségű felhasználási hely csatlakozási pontján a névleges feszültség +/-7,5 százalékos tartományban marad a „normál állapotú egyhetes mérése alatt a nap bármely 10 percére átlagolt értékek 95 százalékában.” A legnagyobb feszültségnövekedés nem haladhatja meg a névleges feszültség 115 százalékát, a feszültségcsökkenés pedig a 80 százalékát, 1 perces átlagban. 

A jogosnak minősült számlatúlfizetést a vállalat a jogosságának megállapítása utáni 8 napon belül a visszatéríti. 

Ha a felhasználó kéri, akkor a szolgáltató 15 napon belül a helyszínen ellenőrzi a villanyórát, szükség esetén lecseréli. Amikor pedig igazolja a felhasználó, hogy hiánytalanul rendezte a felhalmozott tartozását, akkor a szolgáltató 24 órán belül visszakapcsolja a szolgáltatást. Ám, amennyiben nem volt jogszerű a kikapcsolás, akkor a szolgáltató a konkrét esettől függően 5 ezertől 30 ezer forintig terjedő kötbért fizet.