A magát nemzeti színben feltüntető kormány megbünteti azt, aki nem éri be a státustörvény tervezetében szereplő kedvezményekkel, hanem a külhoni állampolgársággal egyéb jogokat is megadna a határon túli magyaroknak -- mondta Patrubány Miklós, az MVSZ elnöke a szervezet szerdai rendkívüli sajtóájékoztatóján. Patrubány az OGY tegnapi döntésére reagált, amelynek következtében a szövetség elesik a korábban tervezett 236 millió forintos költségvetési támogatástól. Az MVSZ elnöke szerint a forrás megvonása összefüggésben van azzal a törekvéssel, amelynek célja a szervezet kiszorítása a Magyar Állandó Értekezletből (Máért).
A tegnapi döntés mögött politikai indítékok is vannak -- állítja Aczél Ferenc, az MVSZ szóvivője, aki szerint a szervezetből kiszorult MDF-es csoportok állnak a támadás mögött, akik így akarnak elégtételt venni azért, mert a májusi elnökválasztáson nem az ő elképzeléseik valósultak meg.
Egyelőre nem tudni, hogy a szervezet hogyan tudja majd pótolni a kieső forrásokat, s hogy szükség lesz-e egyes ingatlanok eladására.
Nem politikai szándék, hanem az az elv indokolta a kezdeményezést, hogy a határon túli magyaroknak szánt összeget a lehető leghatékonyabban lehessen felhasználni -- közölte Pósán László, a Fidesz képviselője, aki Herényi Károly MDF-es honatyával együtt a módosító indítványt benyújtotta. Pósán László szerint nem lett volna jó döntés egy olyan szervezet számára évi 236 millió forintos támogatást megítélni, amely súlyos megosztottsággal és legitimációs problémákkal küszködik. Az MVSZ-től átcsoportosított összeg a határon túli magyarságot vállalkozások és iskolák segítésével, valamint ösztöndíjprogramokkal támogató -- jövőre közel 900 millió forintos költségvetési juttatásban részesülő -- Illyés Közalapítványhoz kerül.
Információink szerint Orbán Viktor miniszterelnök a Máért tegnapi ülésén kijelentette, hogy az MVSZ azért nem részesülhet támogatásban, mert törekvései nem egyeztethetők össze a kormány nemzetstratégiai céljaival. Ugyanakkor a miniszterelnök szerint meg lehet vizsgálni a kettős állampolgárság kérdését bizonyos régiókban. A magyar kisebbséget érintő kettős állampolgársággal járó lehetőségeket azonban valószínű, hogy az erdélyiek eleve nem élvezhetnék, mert a román törvények szerint kettős állampolgár nem tölthet be választott tisztséget. Ez esetben a romániai magyarok előbb-utóbb tisztségviselők nélkül maradnának.
Lapunk információi szerint a miniszterelnök minimum 5 milliárd forintban határozta meg a kedvezménytörvény gyakorlati megvalósításával járó költségeket. Ezenkívül még 5 milliárdot fordítana a jövő évi költségvetés a határainkon túli alapítványok támogatására.
Elfogadhatatlannak tartja az MSZP, hogy a 2001--2002-es évi költségvetés nem tartalmaz külön forrást a több milliárd forintot igénylő, határainkon túli magyarok kedvezményeiről szóló törvény megalkotására. Jelenlegi formájában belpolitikai feszültségek forrása lehet a külhoni magyaroknak nyújtandó három hónapos foglalkozatási kvóta is -- áll Tabajdi Csaba szocialista politikus lapunkhoz eljuttatott közleményében. Szerinte ez a kedvezményes rendszer Magyarország uniós csatlakozása után már nem lesz fenntartható. A kedvezménytörvény elfogadásával párhuzamosan a határon túli magyarok országgyűlési biztosáról szóló törvény tervezetének elfogadását javasolják a szocialisták. Az MSZP mindemellett üdvözli a diák- és pedagógusigazolvány nyújtotta kedvezmények kiterjesztését a határon túli magyarokra.