Svájc, Liechtenstein, Horvátország és Szlovénia -- jelenleg ezen államokba utazhat magyar állampolgár személyi igazolvánnyal, Szlovénia kivételével azonban csak az új, kártya formátumú okmánnyal. Számos EU-tagállammal -- Spanyol-, Német-, Olaszországgal, Belgiummal, Franciaországgal, Luxemburggal és Ausztriával -- már van hasonló megállapodásunk, melyek azonban -- a régi személyi könnyen hamisítható volta miatt -- egyelőre csak egyoldalúan léptek hatályba, azaz a külföldiek már érkezhetnek, magyarok azonban még nem mehetnek személyivel.
A kártyaigazolványok bevezetésével és terjedésével várhatóan azonban egyre több olyan ország lesz, ahova személyivel is lehet utazni -- jelezték többször az okmányreform kapcsán a Belügyminisztériumban. Napirenden tartjuk a kérdést az EU-tagállamokkal -- mondta érdeklődésünkre Horváth Gábor külügyi szóvivő, aki azonban a folyamatban lévő tárgyalásokra tekintettel többet nem kívánt elárulni.
A külföldre utazásról szóló jogszabály (útlevéltörvény) szerint nem adható útlevél, illetve a meglévő okmányát be kell vonni annak, "akivel szemben olyan bűncselekmény miatt folyik büntetőeljárás, amelyre a törvény öt évig terjedő vagy ennél súlyosabb szabadságvesztést rendel, aki ...ideiglenes kényszergyógykezelés vagy lakhelyelhagyási tilalom alatt áll." Nem utazhat küldöldre az sem, akinek jogerős határozattal megállapított -- legalább 10 millió forint összegű -- adó- vagy vámhiányból, avagy bevallani elmulasztott járulékból, illetve hozzájárulásból adódó adóssága van.
A büntetőeljárásról szóló törvény szerint az ügyész, illetve a vádirat benyújtását követően a bíró akár a három évvel fenyegetett bűncselekményekkel gyanúsított személy útlevelének bevonását is elrendelheti.
A határőrség pillanatnyilag nem tudja ellenőrizni, hogy azok, akiknek az útlevelét bevonták, nem hagyják-e el személyi igazolvánnyal az országot -- válaszolta kérdésünkre Krisán Attila, a határőrség szóvivője. Hangsúlyozta: néhány kisebb határállomás és a vonatközlekedés kivételével már mindenütt adott lenne a lehetőség arra, hogy a határőrség -- a körözési információkhoz hasonlóan -- on-line fogadja az adatokat arra nézve, kiket nem lehet kiengedni az országból. Ilyen adatokat azonban pillanatnyilag -- szabályozás híján -- nem kapnak.
Évente mintegy 10 ezer embernek korlátozzák a külföldre utazását, közülük néhány százan köztartozásuk miatt nem mehetnek külföldre -- mondta el érdeklődésünkre Pongrácz Tamás, a Belügyminisztérium Központi Hivatala hatósági osztályának vezetője. A személyi igazolványt bevonni nem lehet a gyanúsítottaktól sem -- tette hozzá --, ezért a határőrséget kell olyan helyzetbe hozni, hogy ellenőrizni tudja a kiutazás jogszerűségét.
Az Igazságügyi Minisztériumban (IM) jelenleg folyik -- egy országgyűlési határozat alapján -- az 1998-ban elfogadott új büntetőeljárási kódex felülvizsgálata. A 2003-ban hatályba lépő kódexet módosító jogszabályt a tervek szerint jövőre fogadja el az Országgyűlés -- tudta meg lapunk Soós Lászlótól, az IM büntetőjogi főosztályának vezetőjétől. A felülvizsgálati munka keretében foglalkoznak az útlevél bevonásával kapcsolatos szabályozással is. A szakember véleménye szerint meggondolandó, szükséges-e a büntetőjogi korlátokat az útlevéltörvényben is nevesíteni, vagy erre csak a büntetőeljárásról szóló jogszabályan van szükség. Amennyiben gyarapszik azon államok száma, ahová magyar állampolgárok személyi igazolvánnyal is utazhatnak, elképzelhető, hogy a büntetőeljárási törvénybe új elemeket kell beépíteni annak érdekében, hogy akik esetében tiltják a külföldre utazást, valóban ne hagyhassák el az országot.