Alkotmányossági aggályokat vet fel az ellenzék szerint a héten a plenáris ülés elé került, a köztisztviselők jogállásáról szóló törvény. Az adatvédelmi biztos által is több ponton erősen kritizált tervezetet az előterjesztő belügyminiszter, Pintér Sándor a korrupció elleni küzdelem egyik fő elemének minősítette. A javaslat legvitatottabb pontja a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség bevezetése a köztisztviselők jelentős része és családtagjaik számára, valamint az ezen adatokat kezelő szervezet státusa. Ugyancsak kritikával illetik az ellenzéki felszólalók a főtisztviselői kar létrehozását, mondván, az lényegében a kormány politikai udvartartása lenne. Pintér Sándor kiemelte: a javaslat révén a köztisztviselők jelenleginél lényegesen nagyobb anyagi megbecsülésére és kiszámítható előmenetelére van esély.
Az ellenzék és a kormánypártok nézeteltérése jellemezte a vallásszabadságról szóló törvény módosításának vitáját is, ám míg a köztisztviselőkről szóló jogszabály elfogadásához feles, ez utóbbihoz kétharmados támogatottság kell. A törvénymódosítást az SZDSZ teljes egészében elutasítja, míg az MSZP önállóan benyújtott javaslata a kudarcba fulladt hatpárti tárgyalások néhány kompromisszumos elemét tartalmazza. Ilyen például az egyházak bejegyzésének központosítása. A kormánypártok szándéka szerint a jogszabály meghatározná a vallás fogalmát jogi értelemben. Ez a szocialisták szerint elfogadhatatlan.
A családok támogatásáról szóló törvény módosítására irányuló koalíciós javaslat vitájában az egyik előterjesztő, Selmeczi Gabriella (Fidesz) elmondta: az indítvány elfogadása esetén a jövőben a nagyszülők is igénybe vehetik a gyermekgondozási segélyt. A vitában felszólaló szocialista és szabad demokrata képviselők többsége úgy vélekedett: a családoknak az jelentene segítséget, ha a nagyszülők nyugdíjuk megtartása mellett vehetnék igénybe a gyest.
Egységesen támogatták a pártok -- a hétfői vita kezdetekor -- a haderőreformmal összefüggő s az alkotmány módosítását is magában foglaló törvényjavaslatot, melynek lényege a honvéd vezérkar integrációja a Honvédelmi Minisztériumba.
Kompromisszum várható az ellenzék és a kormánypártok között a képviselők jogállásáról szóló törvény módosításában: a kétharmados jogszabály zárószavazása a héten lett volna esedékes, ezt a további tárgyalásokra mutatkozó esély miatt halasztották el. A módosítás célja, hogy a jövőben az országgyűlési képviselők évente tegyenek teljes egészében nyilvános vagyonnyilatkozatot.
A parlament elfogadott egy a házszabállyal kapcsolatos módosítást, amelyben biztosították, hogy a mentelmi bizottság összeférhetetlenségi eljárás keretében betekintést nyerhet a vagyonnyilatkozatok zárt részébe. Az ügyrendi bizottságban korábban lefolytatott előkészítés azt vetítette előre, hogy van esély egy másik házszabályt érintő módosítás elfogadására is. A képviselők a héten kezdték a titokkezelésre vonatkozó szabályozás vitáját. A jövőben a házszabályban rendeznék a parlamenti munka során keletkező vagy ott felhasznált titkos adatok kezelését.