Nem a Szlovákiában tapasztalt magyarellenes falfirkák -- mint jelenség -- akadályozzák a nyitrai egyetem magyar karának létrejöttét, hanem az intézmény szenátusában hiányzik a konszenzus -- értesült a Világgazdaság. A Határon Túli Magyarok Hivatalában (HTMH) megerősítették: a kar létesítésében -- ami önmagában is hosszadalmas folyamat -- az egyetem nagyfokú önállósággal bír, s tény, hogy ezzel az üggyel kapcsolatban egyelőre nincs egyetértés az univerzitás vezetésében. Kétségtelen az is, hogy a kar létrehozásának komoly személyi feltételei vannak.
Lapunk értesülései szerint a nyitrai egyetem szenátusa szívesebben látna egy menedzserszemléletű kart, az oktatói gárda összeállításánál pedig fontos szempont volna, hogy ne kelljen sokat utazniuk. Egyelőre azt sem tudni, mennyibe kerülnének a Magyarországról érkező vendégtanárok.
A nyitrai kar ügye szóba került a magyar--szlovák kisebbségi vegyes bizottság legutóbbi ülésén is. A HTMH tájékoztatásából kiderül: Magyarország 1999-ben javasolta a szlovák félnek, "biztosítsa a magyar nyelven oktató iskolák számára a pedagógusok, illetve teológusok, hitoktatók, népművelők, könyvtárosok magyar nyelvű képzésének feltételeit a Szlovák Köztársaság már létező főiskoláin és egyetemein a megfelelő intézményi szint megteremtésével". A vegyes bizottság ezt az ajánlást azok közé sorolta, amelyeknek "teljesítését a két fél a továbbiakban is feladatának tekinti". A testület ugyanis megállapította, hogy az egyetemen korábban létrehozott, úgynevezett magyar szekció nem elégíti ki a szlovákiai magyarság elvárásait.
A szlovák kormány 2001. január 24-én határozatban ajánlotta a magyar nyelvű képzést biztosító kar létrehozását a nyitrai egyetemnek, s egyúttal tízmillió szlovák koronányi anyagi támogatást is kilátásba helyezett. A magyar kormányzat a karalapítási, működési feltételek biztosításához -- egyebek mellett vendégtanárok küldéséhez -- összegszerűen meg nem határozott támogatást ajánlott.