Milyen tényezők befolyásolják a kohéziós projektek kivitelezését 2005-ben?

1. A 2005. évi költségvetés tervezésekor a közreműködő szervezetek által a következő három évre megadott tervszámok alapján állította be a projektekre fordítható előirányzati összegeket a fejezetgazda irányító hatóság. A tervezésnél a várható tényleges kifizetési (pénzforgalom) ütemeket vettük figyelembe.

2. A kifizetési tervszámok a projektek megvalósítási folyamatán, ütemtervén és az azzal együtt járó finanszírozási szükségleten alapulnak. Ez azt jelenti, hogy a projektek előkészítettségének, illetve megvalósításának szintje, a közbeszerzési eljárások stádiuma, valamint a kivitelezési munkák tervezett ütemezése központi szerepet játszott a tervszámok megállapításánál. A számításokat projektenként tenderszintre lebontott adatsorok támasztják alá. Tekintettel a rendelkezésre álló forrásoknak az előző évekhez képest jelentősen megnövekedett volumenére, a múltbeli adatokra építő statisztikai valószínűségszámítás elképzelhetetlen és megengedhetetlen tervezési módszer.

3. A 2004. június 30-án benyújtott projektjavaslatok jelenleg elbírálás alatt vannak, az Európai Bizottság még nem határozott az M0-s körgyűrű keleti szektor megépítése, a Budapest-Szolnok-Lökösháza vasútvonal rehabilitációja 2. ütemének, 2. szakasza és a légiirányítási rendszer fejlesztése elnevezésű projektek támogatása kapcsán. A kivitelezési munkák a befejezett közbeszerzések és a vállalkozási szerződések megkötése után kezdődhetnek meg. A munkálatok - kedvező bizottsági határozatokkal - 2005 végén indulhatnak mindhárom projekt esetén.Hogyan alakultak, alakulnak az ISPA-program keretében megkezdett, de a csatlakozás óta EU-támogatású, a kohéziós alapból részesülő infrastrukturális projektek?

- 2000/HU/16/P/PT/001 Budapest-Szolnok-Lökösháza vasútvonal rehabilitációja 1. ütem: eddig két alprojektet befejeztek, 2005-ben további öt teljesítése valósul meg.

- 2000/HU/16/P/PT/002 Budapest-Hegyeshalom vasútvonal rehabilitációja: eddig két alprojekt kivitelezése fejeződött be, 2005-ben további egy beruházás készül el.

- 2000/HU/16/P/PT/003 Zalalövő-Zalaegerszeg-Boba vasútvonal rehabilitációja: eddig egy vonalszakaszt adtak át.

- 2000/HU/16/P/PT/006 Útburkolat-rehabilitáció I. ütem (3-as és 35-ös főutak): a munkálatok 2004 tavaszán egyidejűleg kezdődtek, és mindkét beruházást 2005 végén adják át.

- 2001/HU/16/P/PT/007 Budapest-Szolnok-Lökösháza vasútvonal rehabilitációja 2. ütem I. fázis: 2004. folyamán összesen négy tervezési szerződést kötöttek meg, a tervezési munkák 2005 végén és 2006 elején fejeződnek be. Jövőre egy vonalszakaszt adnak át.

- 2001/HU/16/P/PT/008 Útburkolat-rehabilitáció III. ütem (2-es, 6-os, 42-es, 47-es és 56-os főutak): 2004 közepén három tervezési és mérnöki szerződést írtak alá. 2005-ben a háromból két építési beruházás tendereljárása zárul le, a munkák ezen munkarészeken (2-es, 42-es, 47-es főutak) 2005-ben megindulnak.Késik-e valamely projekt megvalósítása?

Az ISPA-programban megkezdett Zalalövő-Zalaegerszeg-Boba vasútvonal rehabilitációja az eredeti, nemzetközi szerződésben rögzített ütemtervhez képest később valósul meg. Ennek oka többek közt egyes munkarészek műszaki tartalmának újrafogalmazása, mellyel a beruházó MÁV Rt. mintegy egymilliárd forint megtakarítást ért el. A későbbi munkakezdés másik fő oka az volt, hogy a zalaegerszegi elkerülő vonalszakasz kapcsán a lakossági tiltakozások miatt új nyomvonalat kellett meghatározni, a műszaki tervezés és a hatósági engedélyeztetés folyamata időt vett igénybe. Ezen műszaki tartalombeli változtatás során a pénzügyi megállapodás kismértékű módosítása vált szükségessé, mely során befejezési határidő módosítását is kértük, így az 2007. december 31-re változott.

Itt eddig egy vonalszakaszt adtak át (zalaegerszegi deltavágány al- és felépítményi munkái), míg az idén további egy szakasz készül el (Zalalövő-Zalacséb-Salomvár vonalszakasz alépítményi munkái) 2004 vége előtt további két vállalkozási szerződést írnak alá (Zalacséb-Salomvár alépítményi munkák és Bagod-Zalalövő felépítményi munkák, biztosítóberendezések munkálatai a Zalalö-vő-Zalaegerszeg-Boba vonalon).Hogyan haladnak a környezetvédelmi projektek?

A 2004 első fél évében benyújtott kohéziós alap környezetvédelmi projektek végrehajtása 2005-ben a tenderezési fázis megkezdésével indul, ezek elbírálása még tart az Európai Bizottságnál. A munkálatok a kedvező bizottsági határozatok függvényében várhatóan 2006. I. fél évében indulhatnak a következő projektek esetében:

- 2004/HU/16/C/PE/001 Budapesti központi szennyvízkezelő-telep és kapcsolt részei;

- 2004/HU/16/C/PE/002 Zalaegerszeg csatornázási, szennyvíz- és szennyvíziszap-kezelési programja;

- 2004/HU/16/C/PE/003 Veszprém város és régiójának csatornázása és szennyvízkezelése;

- 2004/HU/16/C/PE/004 Szabolcs-Szatmár-Bereg megye hulladékgazdálkodási rendszerének kialakítása;

- 2004/HU/16/C/PE/005 Ivóvízminőség-javítás az észak-alföldi régióban.