Közélet

Leállt a brutálisan hajrázó törvénygyár

Törvények özönét fogadta el csütörtökön a T. Ház törvénygyára a nyári ülésszak végén a bankadótól a lex takarítónőig.

"Az elmúlt években eljutottunk egy olyan mélypontra, hogy egyes miniszterek kirakták a motyójukat a bársonyszék előtti kisasztalra, és ott falatoztak, ha megéheztek, és bizonyos képviselőcsoportokban bevett dolog, hogy behozzák az üdítőiket az ülésterembe” – mondta pénteken az új házelnök. Kövér László közölte, lesznek olyan célkitűzései, amelyek a Ház normálisabb működésével, tekintélyének megerősítésével függnek össze. Szerinte 1990-től kezdve a parlament tekintélye fokozatosan épült le, és ez nem független a képviselők viselkedésétől és a sajtó „tálalásától” sem. Meg szeretné oldani az sajtóval való érintkezés, a folyosói dohányzás, a beléptetés, és a parkolás ügyét is, de nem engedné vissza a tévéstábokat sem az ülésterembe.

„2014-re új házszabályt, és szakaszosabb ülésezési rendet vezetnék be, melyben kis ciklusok vannak” – mondta Kövér. Politizáló házelnök akar lenni, és nem szereti a protokollt. A poszt elvállalásában fontos szerepet játszott a számára, hogy a határon túli közösségekkel, az „elszakított nemzetrészekkel” való kapcsolattartásra e fórum a házelnök vezetése alatt létezik. Kövér kifejtette, hogy alkalmasnak tartja Schmitt Pált köztársasági elnöknek, de ő mást jelölt volna államfőnek.

Csütörtökön a parlament nemcsak házelnököt, hanem két új alkotmánybírát – Bihari Mihály, és Stumpf István – is választott. Orbán Viktor értékelte az új országgyűlés első ülésszakát, majd dömpingszerűen szavaztak meg a képviselők új törvényekről.

A törvénygyár többek között megszavazta a 29 pontos gazdasági akciótervet. Bevezetik a bankadót két ütemben, melyben végül nem kaptak felmentést a 2007 közepe után alakult biztosítók.
Könnyítettek a társasági adón, 98 százalékos lesz az adókulcs a közszolgák végkielégítésére. Az állami szférában bruttó kétmillió forintos bérplafont vezetnek be. Betiltották a devizahitelhez kapcsolódó jelzálogjog bejegyzését magánszemély hitelfelvétele esetében és átnevezik a kincstárnoki rendszert. Biztosították a szabad pálinkafőzést. Megszavazták a lex takarítónőt is, így adómentessé tették mind a foglalkoztatónak, mind a foglalkoztatottnak a háztartási munkát – lakástakarítás, főzés, mosás, vasalás, gyermekek felügyelete, házi tanítása, otthoni gondozás és ápolás, házvezetés és kertgondozás – amennyiben ezt természetes személyek nem vállalkozóként végzik. Az LMP szerint a kormánypártok így intézményesítették a cselédséget.

Az idén összesen 80 milliárd forinttal növeli az adóterhelést a törvénycsomag, mely az ellenzék szerint uniós jogba, vagy alkotmányba ütközhet.
Elfogadták, hogy a volt államfőket örökös gépkocsihasználat és kétfős titkárság illeti meg, ha legalább két évig volt hivatalban. Az állam gondoskodik lakásuk fenntartásáról is.

Az ellenzéki tiltakozások ellenére megszavazták, hogy összevonják a Nemzeti Hírközlési Hatóságot és az Országos Rádió és Televízió Testületet, létrehozva a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóságot – elnökét a kormányfő nevezi ki kilenc évre –  és a Médiatanácsot. Összevonták a Magyar Rádió, a Magyar Televízió, és a Duna Televíziót felügyelő kuratóriumokat.

Megszűntették az Egészségbiztosítási Felügyeletet, feladatai más szervekhez kerülnek. Átmeneti patikaalapítási moratóriumot vezetnek be január elsejéig, hogy újraszabályozzák a gyógyszertárak alapítását.
Visszaállították az olimpiai járadék adómentességét, megszüntették a Nemzeti Sporttanácsot és a Mező Ferenc Sportalapítványt. A sporttörvényből törölték a heti öt kötelező testnevelésórát az általános iskolában.

A következő fűtési szezon végéig, 2011. április 15-ig meghosszabbították a kilakoltatási moratóriumot.
A bírósági titkárok a jövőben elsőfokú bírósági hatáskörben szabálysértéseket bírálhatnak el és elzárást is kiszabhatnak. A Független Rendészeti Panasztestület tagjává Kozma Ákost választották meg, miután Kaltenbach Jenő lemondott posztjáról.
Módosították a közbeszerzési törvényt a korrupció csökkentésének érdekében. A kis- és középvállalkozásokat akarják helyzetbe hozni az eljárások olcsóbbá és gyorsabbá tételére, a körbetartozások csökkentésére.

Az adó- és vámhatóságok kivételével enyhítették a kkv-k ellenőrzését, mivel az első esetnél csak figyelmeztetnek a hiányosságokra. A kiszabott bírság nem használható fel az azt kiróvó hatóság működési költségeire.
A vendéglátósoktól és kereskedelmi vállalkozóktól a kormány augusztus 1-től átvállalja a televíziók üzemben tartási díjának 2010-re esedékes

Módosították az alkotmányt, így a honvédség, a rendőrség és a nemzetbiztonsági szolgálatok hivatásos állományú tagjai leszerelésük után három évig nem indulhatnak jelöltként semmilyen választáson (Lex Borkai).
A katasztrófavédelmi feladatokra ezentúl kirendelhetőek lesznek a honvédtiszti alapképzésben és a katonai szakképzésben részt vevő hallgatók.
Szeptember elsejétől ismét az agrárügyekért felelős vidékfejlesztési miniszter felügyeli a Nemzeti Földalap. Az állam első helyen saját magát jelölte meg az elővásárlási és a földhaszonbérleti jog gyakorlójának, így az eddiginél aktívabb szereplőjévé válik a magyar földpiacnak.
A T. Ház határozatban kérte fel a kormányt, tegyen  javaslatot arra, hogy a történelem szempontjából kiemelkedően fontos  dokumentumfilmek és történelmi dokumentumok nyilvánosságra hozatala ne legyen minden esetben kizárható személyiségi jogokra hivatkozással (Lex Biszku).


Cikluskezdet:
28 ülésnap 56 nap alatt
116 döntés
56 törvény
59 határozat
1 politikai nyilatkozat
19 állandó, 4 eseti és 51 albizottság

„A parlament csütörtökön lezárt időszaka az elmúlt húsz év legdinamikusabb cikluskezdete volt” – mondta pénteken az országgyűlés fideszes alelnöke. Lezsák Sándor szerint gyors, határozott korszakváltás történik, nincs szó kapkodásról, hanem tudatos, átgondolt munka zajlott. Az alelnök a döntéseket négy csoportba osztotta, e szerint módosították az alkotmányt, elindították az új alkotmány előkészítését és a magyar nemzet összetartozását erősítő intézkedéseket hoztak. Döntöttek a közrend, közbiztonság segítését, illetve a gazdaság rendbetételét szolgáló javaslatokról, valamint más, fontos ügyekről, köztük a médiával, a választójogi szabályokkal  összefüggésben. A T. Ház új miniszterelnököt, köztársasági elnököt, ÁSZ elnököt, és alelnököt, két új alkotmánybírót és házelnököt is választott. Legközelebb szeptember 13-án ül össze a parlament.

„A kapkodás az egyes törvényjavaslatok és kormányhatározatok szövegében is tetten érhető” – hangoztatta csütörtökön Szilágyi Péter. Az LMP-s honatya szerint a kormánypártok nem bírják a maguk által diktált törvényhozási rohamtempót, mivel képviselőik rendszeresen hiányoztak az olykor pirkadatig tartó ülésekről.
Nem megfontolt törvénykezésre utal 56 nap alatt 56 törvényjavaslat és ötvenkilenc országgyűlési határozat” – mondta Tóbiás József MSZP-s képviselő.
Vona Gábor a Jobbik frakcióvezetője kijelentette, képviselőik megmutatták, hogy képesek sikeresen összeegyeztetni radikalizmusokat a szakmai politizálással.

Értesüljön a gazdasági hírekről első kézből! Iratkozzon fel hírlevelünkre!
Kapcsolódó cikkek