Közélet

A sok változás miatt van nehéz évük a tanároknak

Érdekük lesz a tanároknak és óvodapedagógusoknak részt venni a pedagógus kar munkájában, amelynek módja lesz hatékonyan beleszólni az oktatás ügyeibe - nyilatkozta lapunknak a Nemzeti Pedagógus Kar elnöke, Horváth Péter.

– Miért vállalta el a Nemzeti Pedagógus Kar vezetését?

– Úgy érzem, hogy a karnak nagyon komoly lehetőségei lesznek. A törvény felhatalmaz minket arra, hogy az ágazatot érintő kérdésekben véleményt mondjunk, javaslatokat fogalmazzunk meg. Több olyan szervezetben is részt vettem korábban, amelyik megpróbált hasonló tevékenységet végezni. Ilyen volt a Gimnáziumok Országos Szövetsége. Az Arany János Tehetséggondozó Program során pedig az ország minden területéről szerezhettem tapasztalatokat. Sok pedagógust ismerek, tudom, hogy számíthatok a segítségükre. Ezek voltak a legfontosabb szempontok, amikor elfogadtam a jelölést az elnöki tisztségre.

Hogyan juthatnak el a pedagógusok javaslatai, véleményei az oktatás vezetéséhez?

– A karnak szeptemberben megalakulnak a megyei szervezetei. Azt szeretném és a tagság érdeke is az, hogy ide olyan emberek kerüljenek be, akik iránt bizalommal vannak a helyi pedagógusok. Nekik kell majd összegyűjteni az információkat, hogy aztán ezeket képviselhessük. A törvényben is felsorolt tagozatok szintén segítik majd, hogy megalapozott véleményük lehessen.

– Mi biztosítja a kar függetlenséget, amit egyes szakszervezetek nem látnak biztosítottnak?

– Eddig nem tapasztaltam semmi olyat, ami kétséget ébreszthetett volna bennem, hogy bárki is befolyásolni igyekezné az éppen elkezdett munkánkat. Úgy kell dolgoznunk, hogy ez a gyanú fel se merülhessen. Remélem, hogy ezt majd a szakszervezetek is érzik, ha közösen teszünk egyes ügyekért. Hiszen lesznek ilyenek is.

– Mi lesz azokkal, akik nem akarnak részt venni a kötelező tagságú karban?

– Minél többször el kell mondanunk, hogy a kar azért jött létre, hogy képviselje a pedagógusok érdekeit. Ehhez az kell, hogy minél többen mondják el a saját véleményüket. Meg kell érteni, hogy az automatikus tagság egy lehetőség arra, hogy beleszólhassanak a saját munkájukat alakító kérdésekbe. Akit végképp nem tudunk meggyőzni erről valószínűleg passzív marad, kötelezettséggel ugyanis nem jár a tagság.

– Mi a véleménye az elmúlt négy év oktatáspolitikájáról?

– Az elmúlt időszakban nagyon sok a pedagógustársadalmat, az oktatásügyet érintő, igen nagy szerkezeti átalakítás ment végbe. Bármilyen alaposan is lettek volna előkészítve már önmagában a változások miatt nehézségeket okozhatnak a mindennapi működésben. Nem lehet egy-két hónap alatt eldönteni, hogy mi lesz a hosszú távú hatása ezeknek. Nyilvánvaló viszont, hogy folyamatos korrekcióra szorulnak, és abban, hogy ez egyre jobb környezetet biztosítson az oktatásnak, hogy egyre hatékonyabb lehessen a tanárok, tanítók, óvodapedagógusok munkája, abban kell segítenünk a véleményünk elmondásával. Aztán bízni, hogy ezt meghallgatják és eredménye lesz.

– Hogyan ítéli meg Klik munkáját?

– A Klik azért jött létre, hogy az intézmények állami kézbe vételével egy fenntartó alá került iskolákat egységes elvek szerint működtesse. Majdnem 200 tankerület alakult az országban. Nagyon sok múlik a tankerület vezetőjén, ennek megfelelően elég sokféle tapasztalat van. Van olyan hely, ahol jó az együttműködés, és hallottam olyanról is, ahol nehezen mennek a mindennapi dolgok. A döntési jogkörök között több olyan is van, ami miatt nehézkesen működik a rendszer. A korábban megszokotthoz képest több az adminisztráció, hosszadalmasabbak az ügyintézések. Biztosan lesznek majd itt is változások, ahogyan egyre több tapasztalat lesz.

– Mi a véleménye a pedagógus életpályamodellről?

– Önmagában igen jónak tartom, hogy bevezettek egy minden pedagógusra vonatkozó életpályamodellt. Nagyon jó, hogy a bér alapja a minimálbérhez kötődik. Ez a garancia arra, hogy ne következhessen be az, hogy évekig egyáltalán ne növekedjen a pedagógusok fizetése. Az is igaz viszont, hogy kellene olyan lehetőség is a modellben, amivel az igazán komoly teljesítményeket, legyen ez mennyiségi vagy minőségi, honorálni lehetne. A többszakos, a magukat szakmailag képző kollégák értékeit is el kellene ismerni. A vezetőknek szükségük van egy őket és a pedagógusokat is segítő középvezetői körre, a munkaközösség vezetőkre. Most nekik például nincsen órakedvezményük, így például nagyon nehéz lesz a különböző pedagógus kategóriákba kerüléshez szükséges minősítő rendszert objektíven működtetni.

Sokan sérelmezték a portfólió feltöltések ügyét is.

– Valóban panaszkodtak az én kollégáim is. A sok változás miatt is nehéz év volt az idei, emelkedtek az óraszámok is. Szerintem is sok volt a tíz óraterv, és az ezekhez írt reflexiók sem mindig életszerűek. Bizonytalanságot szült az is, hogy akik majd elolvassák, hogy fogják érteni a csoport ismerete nélkül. Szerintem az is probléma, hogy egy óraterv, és egy megtartott óra között elég nagy különbség lehet.

– Milyen etikai kódexet támogatna?

 Terjedelmében rövid, tartalmában nem túlságosan részletező, inkább keretszerű etikai kódexet tudnék legszívesebben támogatni, de erről is a tagság dönt.

Nemzeti Pedagógus Kar oktatás reformok
Kapcsolódó cikkek