A fogyasztókat, kisvállalkozásokat és civil szervezeteket legkevésbé sem terheli felelősség a magyarok szerint. A lakosság akkor tekintené újra egészségesnek az ország gazdaságát, ha  az ismerősei körében mindenki visszakapná az állását, ha új üzletek nyílnának a környéken, és ha újra megjelennének hazánkban a turisták.

A magyarok négyötöde szerint nem fog egy éven belül helyre állni az ország gazdasága.

Az Ipsos 29 országban elvégzett, a Covid–19-járványt követő gazdasági visszaesést elemző lakossági kutatása a magyarok karakteres, nemzetközi átlagtól gyakran élesen eltérő véleményét tükrözi. Az összesen 21 503, Magyarországon 500 felnőtt lakos megkérdezésével készült nemzetközi vizsgálat egyértelművé tette:

a magyarok a gazdaság legnagyobb szereplőire hárítják a helyreállítás felelősségét.

Fotó: Shutterstock

A globális rangsorban a helyi „kormányzathoz” (34 százalék) képest ugyan feleannyian, de a „nagyvállalatokhoz” hasonlóan 17 százaléknyi csoport első helyen említette az „egyének”, azaz a lakosság felelősségét a gazdaság helyreállításában. Ehhez képest a magyarok felfogásában az utolsó helyen szerepelnek az állampolgárok (3 százalék), azaz maguk a fogyasztók a legkevésbé sem vennék magukra a gazdaság beindításával járó pluszterheket.

A magyar lakosság, az oroszokhoz hasonlóan, az állam gondoskodására támaszkodik leginkább (88 és 91 százalék említés), míg számos európai nemzet, így például a lengyel, a román, a francia a globális átlagnál jóval kevésbé várja el a kormányzat gazdaság-helyreállító intézkedéseit, és gyakran a nagyvállalatokat (Románia esetén magukat a lakosokat) is nagyobb felelősséggel ruházza fel.

A pesszimistább országok között szerepel hazánk a gazdaság várható újraindítását tekintve:

mindössze 19 százalék várja egy éven belül a fellendülést, szemben a 26 százalékos globális értékkel.

A kínaiak, az arabok és az európai nemzetek közül főként a hollandok és a németek állnak bizakodón a kérdéshez. Kína lakosságának több mint fele, 56 százalék úgy érzi, már helyre is állt a gazdasági rend a járványt követően, míg ez a mutató Magyarországon 3 százalékot jelez.

A kutatás kitért arra is, vajon mi lesz az egyértelmű jele annak, ha maradéktalanul visszatértünk a világjárvány előtti vágyott állapotokhoz. Az egyes nemzetek válaszai nagy együttmozgást mutatnak a rangsor tekintetében: globális első helyen, 20 százalékos említéssel az áll, hogy az egyének közvetlen környezetében

minden ismerős és családtag visszanyeri korábban elvesztett állását, vagy kap egy új munkát; míg a második helyen hasonló említéssel az új üzletek, vállalkozások nyitása áll.