Az Európai Parlament strasbourgi plenáris ülésén rendelkezéseket fogadott el, hogy egységes és szigorúbb előírásokkal átláthatóbbá és ellenőrizhetőbbé tegyék a rövid távú szálláskiadás szabályozását.

Backpacker,Female,Accomodating,In,5,Stars,Luxury,Hotel.,She,Opening
Airbnb-szállás. Fotó: Shutterstock

Az Európai Parlament 493 igen szavazattal, 14 ellenében, 33 tartózkodás mellett elfogadott szabályozása egységesíti a rövid távú bérleti szolgáltatásokkal kapcsolatos adatok gyűjtésének és megosztásának módját.

A cél az átlátható és felelős platformgazdaság előmozdítása az EU-ban, miközben megvédi a fogyasztókat a csalárd ajánlatoktól.

A rendelet szerint a rövid távú bérbeadási szolgáltatásokat támogató online platformoknak meg kell felelniük a regisztrációs eljárásokkal és az adatmegosztással kapcsolatos kötelezettségeknek. Az online regisztrációs eljárás lehetővé teszi majd az illetékes hatóságok számára, hogy azonosítsák a vendéglátót, és ellenőrizzék az adatait.

Az online platformoknak biztosítaniuk kell, hogy a házigazdák által megadott információk megbízhatók és teljeskörűek legyenek, a regisztrációs szám jól látható legyen. A platformüzemeltetőknek szúrópróbaszerűen ellenőrizniük kell a megosztott információkat. Megfelelés hiányában a hatóságok felszólíthatják a platformokat, hogy távolítsák el az adatokat rögzítő listákat, illetve büntetéseket szabhatnak ki a nem megfelelő platformokra vagy vendéglátókra.

Az uniós tagállamoknak digitális adatbázist kell létrehozniuk, amelyen havonta adatokat közölnek a vendéglátók tevékenységéről, például a kiadott éjszakák és a vendégek számáról, a szállás címének és regisztrációs számának, valamint a vonatkozó bejegyzés URL-címének megosztása mellett.

Ezen adatok összessége lehetővé teszi a hatóságok számára, hogy nyomon kövessék a vendéglátók regisztrációs folyamatainak betartását, és megfelelő szakpolitikákat tervezzenek a rövid távú szálláskiadás ágazatában. A rendeletet az Tanácsának hivatalos jóváhagyását, majd a kihirdetést követő 24 hónap elteltével kell alkalmazni. 

Már túl sok az airbnb-ző Budapesten, ádáz küzdelem kezdődött a vendégekért

Meghaladta a külföldi turistaforgalom növekedésének mértékét a budapesti Airbnb-kínálat emelkedése tavaly, amikor összességében legalább 30 százalékkal bővült a kapacitás, jócskán lerontva az átlagos kihasználtságot. A járvány előtti szintet is meghaladó kínálat miatt már az átlagárak is csökkentek.