A jogerős bírósági ítéletnek megfelelően a Buda-Cash Brókerház Rt. kifizette félmilliárd forintos tartozásának utolsó részletét a TVK-nak -- közölte tegnap a brókercég.
Az ügy előzménye, hogy a TVK 1998-ban 500 millió forint értékben porfóliókezelési szerződést kötött Buda-Cashsel. A vegyipari vállalat később beperelte a brókercéget, mert álláspontja szerint a Buda-Cash nem a kellő gondossággal járt el, és a szerződés lejártakor csak mintegy 160 millió forintot fizetett vissza a TVK-nak. Az orosz válság idején a határidős devizaügyletekből keletkező veszteségnél a brókercég azzal érvelt, hogy csak hozamgaranciát vállaltak, tőkegaranciát azonban nem. Az elsőfokú tárgyaláson a Buda-Cash nyert, a bíróság elfogadta a brókerház érvelését. A Legfelsőbb Bíróság azonban megváltoztatta az elsőfokú ítéletet, és elmarasztalta a Buda-Casht: 357 millió forint, valamint a kamatok megfizetésére kötelezte.
A brókercég felülvizsgálati kérelmet nyújtott be az ítélet ellen, amelynek elbírálása folyamatban van ugyan, azonban az ítélet végrehajtására nincs halasztó hatállyal, így a cég kénytelen volt kifizetni a tartozást.
A Buda-Cash vezetői korábban hangsúlyozták: a fizetési kötelezettség nem befolyásolja a Buda-Cash Rt. működését, mivel a brókercég tulajdonosi köre előzőleg elkülönítette az összeget.
A TVK-per miatt a brókercég a tavalyi évet 80 millió forintos veszteséggel zárta. A társaság mérlegfőösszege a tavalyi év végén 1,548 milliárd forint volt. A cég alaptőkéjét ez év júliusban 300 millió forinttal, 1,61 milliárdra emelték.
A TVK Rt. a jogerős ítélet kihirdetése után közölte: a Buda-Cash Brókerház Rt.-től követelt 340 millió forint tőketartozást 1998-ban pénzügyi befektetések veszteségeként elszámolta, így annak megfizetése teljes egészében a TVK eredményét növeli 2001-ben.