Négy lépcsőből álló intézkedéssorozat révén szerezheti meg a Magyar Posta Rt. (MP) a Postabankot -- olvasható a kormány július 20-án kelt határozatában. A bonyolult lépések célja, hogy az állami szervek, cégek minden jogszabályt betartva adják át a náluk lévő bankrészvényeket a postának.
A kabinet döntése alapján a Pénzügyminisztériumnak (PM) egyrészt minél hamarabb ("azonnal") át kell adnia a kezelésében lévő 86,75 százaléknyi, közel 17,37 milliárd forint névértékű bankrészvényt a közlekedési tárca (Kövim) részére vagyonkezelésbe.
A Kövim a hozzá kerülő papírok közül annyit apportál a postához, hogy az 33 százalékos tulajdonrészt szerezzen a hitelintézetben (a posta ugyanis csak ezt a küszöböt átlépve tehet nyilvános vételi ajánlatot a maradék banki részvények megvásárlására). A lépés érdekében a közlekedési tárcának kell könyvvizsgálót megbíznia a részvények értékelésére.
Információnk szerint a pénzügyi tárca még nem adta át a banki papírokat. Ennek oka, hogy még pontosítják: mennyi részvény van már ma is a Kövim alá tartozó postánál és a MÁV Rt.-nél.
A PM listát adott át a közlekedési tárcának a kijelölhető auditorokról. Az öt nagy könyvvizsgáló cég közül csak a PricewaterhouseCoopers (PwC) jöhet szóba, mert a többiek auditorként érintettek voltak a postánál vagy a Postabanknál. Úgy tudjuk viszont, hogy a lista nagyobb hazai könyvvizsgálók neveit is tartalmazza.
Mindezzel párhuzamosan az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő (ÁPV) Rt.-nek a tulajdonában lévő 13,15 százaléknyi részvénycsomagból 2 milliárd forintnyit július végéig át kellett csoportosítania a Kincstári Vagyoni Igazgatósághoz (KVI). Az ÁPV Rt.-nél megmaradt mintegy 622,23 millió forint névértékű Postabank-papírt a vagyonkezelőnek szeptember 30-ig kell térítésmentesen átadnia a posta tulajdonába.
A 33 százalékos (volt Kövim-) csomag birtokában a postának nyilvános vételi ajánlatot kell adnia a további bel- és külföldi banki részvényeseknek. A vételi árfolyam még nem ismert.
A részvények 0,07 százaléka, 13,35 millió forint névértékben egyéb állami tulajdonosoknál (ONYF, OEP, MÁV Rt., MBV Rt., posta, Szerencsejáték Rt., MVM Rt.), 0,02 százaléka, 5,14 millió forint értékben egyéb belföldi részényeseknél van. A maradék 0,01 százaléknyit, 1,91 millió forint névértéken külföldi cégek (például a BCL Trading, Dunainvest, Österreichische Postsparkasse, Wiener Allianz) birtokolják. A rendelet alapján csak e három csoportnak kell vételi ajánlatot tenni.
A rendezés utolsó lépéseként a Kövimnek apportálnia kell a még nála maradt bankpapírokat az MP-nek. A tárcának emellett szeptemberig köteleznie kell a postát: dolgozzon ki üzleti-pénzügyi tervet a bank reorganizációjára, informatikai és termékfejlesztésére, létszámgazdálkodására.
A kormány lezárta a Postabank és az állam között 1998. december 30-án kelt konszolidációs megállapodást -- derül ki a határozatból. A banknak a fennálló fizetési kötelezettségét már nem kell teljesítenie (erről a zárszámadási törvényben intézkednek).