A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (PSZÁF) hiánypótlást rendelt el az ABC Befektetési Rt. által a Graboplast Rt. törzsrészvényeire szeptember 18-án tett nyilvános vételi ajánlat kapcsán.
A határozat 12 pontban sorolja fel a teendőket, melyek végrehajtása szükséges a vételi ajánlat jóváhagyásához. A legapróbb részletekre is kitérő és öt napon belül teljesítendő felszólítások nem pusztán az ABC ajánlatánál érdekesek, hiszen ez a procedúra az első felvásárlási akció az értékpapírtörvény (éptv.) módosítása óta. A határozat tehát a későbbi eljárásokra is követendő mintát ad. (A tőkepiaci törvény elfogadás után ezt a "szerepet" feltehetően a PSZÁF-rendelkezések fogják átvenni.)
A főbb felszólítások szerint meg kell könnyíteni az ajánlat elfogadásának módját, és rövidíteni kell a befektetőkre nézve hátrányosan hosszú határidőket, például az elállási jog gyakorlásánál.
Az ABC a Wallis tulajdonában van, amely a Graboplast 25,1 százalékos tulajdonosa. A Wallisnak olyan tartalmú nyilatkozatot kell tennie, hogy a vételi ajánlat benyújtását megelőző 180 napban nem szerzett befolyást a Graboplastban. A PSZÁF felhívta a figyelmet arra, hogy a vételi ajánlatot csak akkor hagyja jóvá, ha az ABC-t bejegyzi a cégbíróság.