Újabb napirendi ponttal egészült ki a Skála-Coop Rt. augusztus 22-re összehívott rendkívüli közgyűlésének programja. Részvényesi indítványra ugyanis a tulajdonosok szavazhatnak majd a Skála T sorozatú névre szóló törzsrészvényeinek tőzsdei kivezetéséről.

A társaságnál egyébként már egy februári közgyűlésen is döntés született a részvények kivezetéséről, erre azonban mégsem kerülhetett sor, ugyanis a törvény által előírt vételi ajánlatot a megszabott határidőig senki sem tette meg. A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) azóta módosított szabályzata szerint azonban a kivezetésről a szavazatok közel 85 százalékát birtokló Callum Vagyonkezelő Rt. tulajdonosi döntés keretében maga is határozhat, ahhoz nem is szükséges közgyűlési jóváhagyás.

Ettől függetlenül a Callum most jelezte a Skála igazgatóságának, hogy vételi ajánlatot tesz valamennyi T sorozatú részvényre, darabonként 1601 forintos árfolyamon. A fő tulajdonos arról is tájékoztatta a Skála vezetőit, hogy a kivezetési döntést támogatni fogja, így az igazgatóság már be is nyújtotta a kérelmet a BÉT-hez a részvénysorozat tőzsdei értékpapírlistáról való törlése érdekében.

A rendkívüli közgyűlésen sor kerül a Skála százszázalékos tulajdonában lévő S&C Áruházlánc Rt. beolvadásával kapcsolatos okiratok jóváhagyására is, melyre a csoport tevékenységének racionalizálása érdekében van szükség. A tulajdonosok szavazhatnak a D sorozatú kamatozó részvények T sorozatúvá alakításáról is. A 10 ezer forintos névértékű kamatozó papírokból 8343 darab van, az átalakítás után már csak törzsrészvényekből fog állni a Skála jegyzett tőkéje.