Rendkívüli közgyÛlést hívtak össze a Földhitel- és Jelzálogbank Rt.-nél július 26-ra. A napirenden szerepel többek között igazgatósági és felügyelÕbizottsági tagok visszahívása és új tagok választása. A tervek szerint az igazgatóság a közgyÛlésen tájékoztatja majd a részvényeseket az elsÕ félévi üzleti tevékenységrÕl. Korábban közzétett adatok szerint a bank hitelállománya több mint 55 százalékkal, 48,5 milliárd forintra bÕvült fél év alatt. A bank mérlegfÕösszege 52,7 milliárd forintra nÕtt, az elsÕ félévi adózás utáni nyereség 100 millió forintot tett ki. A rendkívüli közgyÛlésen az FHB tevékenységi körének, illetve mÛködési területének pontosítása céljából sor kerül az alapítói okirat két pontjának módosítására is. (VG)