A hitelintézeti, a számviteli és a polgári törvénykönyv módosítását is szükségesnek tartaná Rédei Gabriella, a Magyar Faktoring Szövetség (MFSZ) elnöke, hiszen a mindennapokban egyre nagyobb gondot jelent, hogy a faktoringtevékenységet nem szabályozták megfelelően, és továbbra sem különböztetik meg a lejártszámla-kezelési üzletágtól. A hitelintézeti törvény ugyanis a megalkotása óta követeléskezelésként foglalkozik a faktoringgal, s mindössze egyetlen zárójeles mondatban utal rá.

Van mit szabályozni a faktoring területén, hiszen lassan feledésbe merül, hogy a faktoring - mint akármelyik más finanszírozási tevékenység - veszélyes üzem, ahol mind a refinanszírozók, mind az ügyfelek sokat veszíthetnek - fogalmazott Csáki Ferenc, a Magyar Factor vezérigazgatója. Ugyancsak tisztázandó néhány számviteli és adózási kérdés, amely az ügyfelek adóbiztonságát emelné - folytatta. Valamint véleménye szerint indokolt lenne a faktorcégek adózási státusát a lízingcégek státusába emelni, s egyben megszüntetni az ágazatot teljesen indokolatlanul és igazságtalanul sújtó banki különadót. Kovács Judit, a HVB Faktor vezérigazgatója azt emelte ki, hogy a szabályozások eltérő időben keletkeztek, és nem igazán koherensek.

Gondot jelent, hogy már maga a faktoring fogalma sem definiált - emelte ki Márhné Kazarecki Éva, a Kvantum Faktor vezérigazgatója, aki erre egy példával is szolgált. Az önkormányzat számára beruházást végző fővállalkozótól megvették a számlát, a szervezetnek azonban garanciális gondjai adódtak, s nem akart fizetni. A bíróság pedig első körben neki adott igazat. A magyar joggyakorlat ugyanis az engedményezés fogalmát ismeri, azaz minden jogot, kötelezettséget továbbhárít - tette hozzá.

A megfelelő jogi szabályozás hiánya a faktorcégek napi üzletmenetében és az üzletági stratégia kialakításában is a komoly akadályt jelent - hangsúlyozta Ijgyártóné Ivanics Krisztina, a Budapest Bank termékmenedzsere. Ráadásul a faktoring mint finanszírozástípus jogszabályi hátterének megnyugtató rendezése csökkentené a felszámolásoknál alkalmazott gyakorlatból, illetve perek esetében a bíróságok eltérő jogértelmezéséből fakadó kockázatokat.

Zoller Róbert, a Global Faktor Rt. elnök-vezérigazgatója szerint a hitelintézeti törvény és a kapcsolódó jogszabályok túlságosan hitelintézet-fajsúlyosak, a faktoring pénzkölcsönnyújtásként való definiálása pedig számvitelileg sem indokolt, hiszen a faktorcég eszközt vesz eszközért (nem minden finanszírozás kölcsönnyújtás). Fogalmi hiányosságok lelhetők fel, a háromoldalú együttműködés fogalmát nem ismeri a törvény, éppen ezért a szállítótól megvásárolt követeléssel együtt járó jogosítványokon kívül az elsődleges fizetésre kötelezettel, a vevővel szemben jogi szankciókat sem lehet alkalmazni - tette hozzá Zoller Róbert.

Amennyiben a faktoring szabályozása megvalósulna, úgy megnyílhatnának olyan szegmensek is a piac előtt, amelyek eddig zárva voltak - hangzik Horváth Gábor, a CIB-Faktor kontrolling- és kockázatkezelési vezetőjének véleménye, aki az önkormányzatokat is ebbe a körbe sorolja.