A jelek szerint egyelőre hiába kérelmezte múlt szerdán az OTT-One, hogy állítsák vissza részvényei kereskedését a Budapesti Értéktőzsdén (BÉT). Egy napra rá ugyanis megkapták a Magyar Nemzeti Bank (MNB) piacfelügyeleti hatáskörben megküldött válaszát, benne a tájékoztatással, hogy az MNB álláspontja szerint még mindig nem tett maradéktalanul eleget a jogszabály által előírt rendszeres tájékoztatási kötelezettségének a kibocsátó, mivel a 2019. pénzügyi évről készített beszámoló kapcsán a mai napig nem tett közzé könyvvizsgálói jelentést. Az MNB ezért nem hozhatott döntést a részvények tőzsdei kereskedésének visszaállításáról.

Fotó: Bach Máté

A VG megkeresésére a piacfelügyelet azt közölte, hogy az OTT-One álláspontja a következő: a 2020. üzleti évről szóló auditált beszámoló és a 2021 első fél évéről készített jelentés közzétételén túl az MNB figyelemfelhívásában szereplő közzétételi kötelezettségeknek is eleget tett a 2022. június 8-án kelt tájékoztatása útján. Ezzel szemben – a kérelem időpontjában – már érvényben volt az OTT-One-részvények felfüggesztése, mivel a kibocsátó könyvvizsgálója visszavonta a társaság 2019. évi éves beszámolójára vonatkozó auditori jelentését idén április 12-én, és ezt az MNB rendelkezésére álló információk szerint mindeddig nem pótolták. 

Az OTT-One – bár időközben a 2020-ra és a 2021 első fél évére vonatkozó jelentéseit publikálta – a fentiek okán nem felel meg teljeskörűen az éves jelentés közzétételére vonatkozó előírásoknak, és továbbra sem teljesíti az MNB korábbi határozatában foglalt feltételt, amely szerint a kereskedés újraindításához valamennyi tájékoztatási kötelezettségének maradéktalanul eleget kell tennie. Ezért az MNB-nek már a kérelem időpontjában sem állt módjában a kereskedésének a visszaállításáról döntést hozni. Az MNB a felfüggesztésre okot körülmény megszűnését követően intézkedik a részvény tőzsdei forgalmazásának visszaállításáról. 

Ráadásul időközben további, a felfüggesztés változatlan fenntartására okot adó változás is történt. Amint arról a VG is beszámolt, az OTT-One azt is közzétette a BÉT honlapján, hogy Kajtár László könyvvizsgálónál a Pénzügyminisztérium Számviteli és Közfelügyeleti Főosztálya rendkívüli minőség-ellenőrzési eljárást végzett a társaság 2020. évi beszámolója kapcsán elvégzett könyvvizsgálatáról. Az eljárás eredményeként a PM Közfelügyeleti Főosztálya Kajtár Lászlót a 2022. január 25. napján kibocsátott könyvvizsgálói jelentése visszavonására kötelezte, tekintettel arra, hogy az ellenőrzés „nem felelt meg” eredménnyel zárult. Ennek nyomán a könyvvizsgáló 2022. június 15. napjával visszavonta a társaság 2020. évi éves beszámolója tekintetében 2022. január 25. napján kibocsátott könyvvizsgálói jelentését. 

A VG teret adna a menedzsment álláspontjának, de Hévizi Emese befektetői kapcsolattartót nem értük el a BÉT honlapján közzétett telefonszámon, s Májer Bálint igazgatósági elnököt is hiába kerestük.