A központi kormányzat által kibocsátott értékpapírok állománya 129 milliárd forinttal csökkent októberben, míg a rezidens vállalatok tőzsdei részvényeinek piaci állománya 41 milliárd forinttal növekedett a hónap során – jelentette a Magyar Nemzeti Bank. 

20160323_1011_FDA
Fotó: Földi D. Attila / Világgazdaság Archive

A részvénypiacon a hitelintézeti részvények 4 553 milliárd, a nem pénzügyi vállalati részvények 5692 milliárd, az egyéb szektorok által kibocsátott részvények pedig 58 milliárd forintot tettek ki október végén. A vezető papírok árfolyama vegyesen alakult, a részvénypiaci kapitalizáció minimálisan változott az előző hónaphoz képest. Az árváltozás 55 milliárd forinttal növelte a részvények piaci állományát. 

A hosszú lejáratú forint állampapírok piacán októberben a Magyar Államkötvény és az Önkormányzati Magyar Államkötvény ki- és rábocsátások 286 milliárd forintot, a törlesztések 55 milliárd forintot tettek ki névértéken. 

A lakossági kötvények értékesítésének és visszaváltásának egyenlege 127 milliárd forint értékű állománynövekedést eredményezett. 

A rövid lejáratú forint állampapírok piacán a diszkont kincstárjegy ki- és rábocsátások 339 milliárd forintot tettek ki, a lejárat és visszavásárlás 504 milliárd forint volt. A kamatozó instrumentumok (lakossági papírok) állománya 59 milliárd forinttal növekedett a hónap során. 

A forintban denominált papíroknál a hozamok csökkentek, az árváltozás 77 milliárd forinttal növelte az állományt. A devizában kibocsátott kormányzati értékpapírok piacán októberben új állampapír kibocsátására nem került sor, lejárat nem volt. Az árváltozás 84 milliárd forinttal, a devizaárfolyamok változása 262 milliárd forinttal csökkentette az állományt.

javított
Kormányzati értékpapírok tulajdonosi megoszlása 2023. október
 

A külföldiek tulajdonában lévő értékpapírok tranzakcióból eredő állománycsökkenésén belül 466 milliárd forinttal csökkent az MNB által kibocsátott kötvények állománya. Emellett szintén csökkent a kormányzati szektor által kibocsátott értékpapírok és a tőzsdei részvények állománya, a csökkenés 110 milliárd és 22 milliárd forintot tett ki. Ezzel szemben az egyéb kötvények, a befektetési jegyek és a jelzáloglevelek állománya növekedett, a növekedés 412 milliárd, 12 milliárd és 1 milliárd forint volt.

A vizsgált időszakban tranzakciókból eredően 320 milliárd forinttal nőtt a háztartások (beleértve a háztartásokat segítő nonprofit intézményeket is) tulajdonában lévő értékpapírok állománya. Ezen belül 

a háztartások 134 milliárd forinttal növelték állampapír tulajdonukat, 

amiből a hosszú lejáratú, forintban kibocsátott állampapíroknál 206 milliárd forint, a devizában kibocsátott állampapírokból 15 milliárd forint állománynövekedés valósult meg, míg a rövid lejáratú, forintban kibocsátott állampapírokból 86 milliárd forint állománycsökkenés figyelhető meg. A tárgyhónapban a háztartások szintén növelték a befektetési jegy és az egyéb állományukat, a növekedés 141 milliárd és 36 milliárd forintot tett ki. A tőzsdei részvényállományuk 8 milliárd forinttal csökkent októberben. A háztartásokat segítő nonprofit intézmények tulajdonában lévő értékpapírok állománya növekedett a hónap során.
A központi kormányzat által kibocsátott értékpapírok piaci értékes állományának tulajdonosi megoszlásán belül októberben a külföldiek állománya 409 milliárd forinttal csökkent. Ezzel szemben a pénzügyi vállalatok, a nem pénzügyi vállalatok és az államháztartási szektor állománya 136 milliárd, 14 milliárd és 4 milliárd forinttal növekedett a hónap során. A háztartások és a háztartásokat segítő nonprofit intézmények együttes állománya 125 milliárd forinttal növekedett októberben.