Magyarországon 2022. január 1-től nem kell személyi jövedelemadót fizetniük a 25 év alatti fiataloknak. Az intézkedés célja az volt, hogy a kormány támogassa a fiatalok életkezdését, a munkaerőpiacra való kilépését, az egzisztencia-teremtést és a családalapítást. A kedvezmény azokra a hónapokra jár, amelyekben a fiatal a 25. életévét még nem töltötte be. A kedvezmény abban a hónapban érvényesíthető utoljára, amelyben a fiatal betölti a 25. életévét.  

A kedvezmény érvényesítését a fiatal munkavállalónak nem kell kérnie, ezt a munkáltató automatikusan figyelembe veszi. Kivételt jelent, ha a 25 év alatti munkavállaló nyilatkozatban kéri a kedvezmény részleges vagy teljes mellőzését. Az ide vonatkozó szabály szerint, amennyiben két 25 év alatti fiatal 2021. december 31. után házasságot köt egymással, akkor az első házasok kedvezményét azt a hónapot követően vehetik igénybe, amikor egyikük betölti a 25. életévét.  

A kormány döntése értelmében négy vagy többgyermekes édesanyák életük végéig mentesülnek a személyi jövedelemadó fizetése alól.