Hinnünk kell ezt minden korábbinál jobban, főleg most, amikor az ukrán egyenruhát viselő orosz csapatok megjelentek országunkban, miután a saját katonáink megtagadták azok megmozdulásának leverését, akik a demokráciánkért tüntetnek. Szükségünk lesz a szomszédaink és a világ szabadságszerető népeinek szolidaritására, hogy demokráciaálmainkat békében tudjuk megvalósítani.

A harc - amellyel meg lehet menteni a múlt vasárnapi választások igazi nyertese, Viktor Juscsenko győzelmét - nem az, amelyet mi kerestünk. A szabadságunkért folytatott csatát ránk kényszerítették, ennek megvívásához azonban részünkről nem fog hiányozni sem a bátorság, sem az elszántság.

Az előttünk álló napok és éjszakák nehezek lesznek, az orosz csapatok titkos jelenléte pedig veszélyessé is teszi őket. A Viktor Janukovics miniszterelnök mögött álló erők ostoba módon meghamisították a szavazatokat, és az abszurditásig megfélemlítették az ország választási bizottságát. Később megpróbálták megfélemlíteni az ukrán lakosságot is, hogy elfogadtassák ezt az ámítást. Azzal fenyegettek, hogy betiltják a nyilvános gyülekezést, lezárják a határokat a vízumért folyamodók előtt, és a televíziós adásokban elnémítják a tiltakozó hangunkat.

A kormánygépezet először azt hitte, hogy rá tud kényszeríteni az ukrán népre egy csalások közepette lebonyolított választást, ettől azonban utóbb egyre több tagja zárkózik el. A hadsereg és a biztonsági szolgálatok tagjai, továbbá a kormánytisztviselők elutasítják, hogy teljesítsék a Janukovics-klikk elvárásait. Ez utóbbi, ingatag politikai elit szavahihetőségére mostantól nem lehet számítani.

Az előttünk álló út felér egy aknamezővel. A már felismertük, hogy egy bizonytalan kormány bármikor visszatérhet a kompromisszumképtelenséghez, a hajthatatlansághoz. Arra számítunk, hogy a kiállásunkat megpróbálják majd megtörni, ezért a sorainkba becsempésznek olyanokat, akik a megadás vírusát terjesztik. Ezek az erők rajtunk pedig, az egyszerű, keményen dolgozó ukránokhoz idézett felhívásokkal kívánnak felülkerekedni, amelyekben félelmet igyekeznek kelteni, hogy majd miként élelmezik és ruházzák gyermekeinket, illetve miként stabilizálják a rogyadozó gazdaságot. Kísérletet tesznek majd arra, hogy megosszák az oroszul és az ukránul beszélőket.

Azzal azonban túlságosan elkéstek, hogy a megosztásra és a félrevezetésre irányuló stratégia még működőképes legyen. Az ukránok ugyanis tudják, hogy a mostani választásuk és a Viktor Juscsenko melletti kiállásuk tartósan meghatározza szabadságukat, nemzetük erejét és függetlenségét, valamint gazdaságuk szilárdságát. Emiatt eltökélten kitartunk a hidegben és a hóban, hogy megérjük a demokratikus úton kinyilvánított választásunk tiszteletben tartását. Ha másként cselekednénk, akkor nemcsak a szabadságunkról mondanánk le, hanem a jobb életbe vetett reményeinkről is.

Kihívást intézünk azok ellen, akik tönkre akarják tenni demokráciánkat, egyúttal azonban baráti kezet nyújtunk minden szomszédunknak, beleértve Oroszországot is, amelynek semmi oka sincs a beavatkozásra. Egy vibráló ukrán demokráciának egyaránt kellenek az Oroszországgal és az Európával fenntartott baráti kapcsolatok, hogy ki tudja építeni azokat a társadalmi viszonyokat, amelyeket lakossága óhajt. A merészségünk realizmussal van átitatva. Ha megóvjuk a saját demokráciánkat, ezzel segítjük Oroszországét is.

Mi nem forradalmat robbantottunk ki, hanem békés evolúciót indítottunk el. Az ukránok elszenvedték mindazt a rosszat, amit ember az emberrel megtehet: a Sztálin által az 1930-as években gerjesztett éhínséget és a nácik mészárlását a második világháborúban. Ezért senki se vonja kétségbe a kitartásra és a határozott kiállásra való képességünket. Mi állhatatosak maradunk, és a demokráciánk győzni fog. Álljanak ki mellettünk!