Többnyire adunk mások véleményére. Akár a leendő kedvenc motoros kerti szerszámunk megrendelését intézzük, vagy éppen egy jó éttermet keresünk. Egy film kiválasztásakor is megnézzük, hány csillagot kapott.

Tanulmányok sora bizonyítja, hogy a fogyasztói értékelések fontosak a vásárlási döntéseink szempontjából, így ezt a felismerést mostanra a fogyasztóvédelmi jog is letükrözte: május 28. napjával hatályba lépnek a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok tilalmáról szóló törvény (röviden az ún. Fttv.) azon előírásai, melyek igen prudens működést várnak el mindazon vállalkozásoktól – így az online platformoktól és egyéni kereskedőktől is –, amelyek lehetővé teszik felhasználói vélemények, értékelések leadását és közreadását.

2022. május 28-tól az egész Európai Unióban, így hazánkban is tiltott magatartásnak minősül annak állítása a vállalkozások részéről, hogy a termék értékelését olyan fogyasztók nyújtották be, akik ténylegesen megvásárolták a terméket, anélkül, hogy észszerű és arányos lépésekre kerülne sor annak ellenőrzésére, hogy az értékelések ilyen fogyasztóktól származnak. Senkit ne tévesszen meg az elsőre gumiszabálynak tűnő „észszerű és arányos lépések” fordulat, mert ez a jogi elvárás a gyakorlat szintjén egészen jól beazonosítható kötelezettségeket jelent:

mindazon cégeknek ugyanis, akik a termékükre vagy szolgáltatásukra vonatkozó fogyasztói véleményeket hozzáférhetővé teszik, javasolt elkészíteni és közreadni egy értékelési-moderálási szabályzatot.

A szankciók elkerülése érdekében lehetőleg a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) által elvárt tartalmi részletességgel, lehetőleg ugyanazon a felületen közreadva, ahol a fogyasztói értékelések szerepelnek. Tekintve pedig, hogy valós fogyasztói véleményeket és tapasztalatokat szabad csak közreadni, fogyasztóként semmiképp ne lepődjünk meg azon, ha az értékelésünk leadását megelőzően – például regisztráltatásunk révén – ellenőrizni igyekszik a cég, hogy valóban az ő termékét megvásárló fogyasztónak minősülünk-e.

Optimális esetben a fogyasztói értékelések hitelességének ellenőrzése nem nehezítheti meg túlzottan az értékelések közzétételét és nem riaszthatja el a fogyasztókat a véleményük benyújtásától. A megfelelő módszereket mindig az adott cég üzleti modelljére, tevékenységi körére tekintettel javasolt kialakítani, így például a csalárd tevékenység jelentős kockázatával járó platformoktól, melyek nagyobb erőforrásokkal rendelkeznek, mint a kisebb kereskedők, jelentősebb eszközök alkalmazását várhatják el a tagállami hatóságok. 

Kerülendők továbbá az úgynevezett manipulatív kereskedelmi gyakorlatok is, mint például az előre kitöltött, pozitív értékelési minták alkalmazása, vagy a negatív fogyasztói értékelések törlése, valamint tilos a moderálási folyamat során kapcsolatba lépni a fogyasztóval azért, hogy az értékelését megváltoztassa. Elvárás, hogy a fogyasztó pontos tájékoztatást kapjon arról, hogy kivel szerződik – kereskedővel vagy másik fogyasztóval. Figyelmeztetni kell őt arra, hogy utóbbi esetben nem illetik meg az uniós fogyasztóvédelmi jog által a fogyasztóknak biztosított kedvező szabályok.

A keresési eredmények rangsorolásának főbb paramétereiről is világos tájékoztatást kell adni. Önmagában nem tilos az előnyösebb rangsorolás elérése miatt fizetést teljesíteni, de fel kell fedni a fizetett reklámokat és rangsorolást, méghozzá vizuálisan szembetűnő módon, úgy, hogy ne fordulhasson elő, hogy a fogyasztó a keresési eredmény megtekintésekor nem veszi észre a tájékoztatást. Tiltott továbbá a „sötét minták” alkalmazása, vagyis a fogyasztói döntéshozatal folyamatának észrevétlenül ható módszerekkel történő megzavarása is, melyekre szintén több példát is hoz az EU Bizottságának kapcsolódó közleménye.

A Versenyhivatal a közelmúltban számos, a cégek tájékoztatását célzó rendezvényen képviseltette magát és weboldalán Röviden, érthetően a 2022. május 28-tól hatályba lépő új rendelkezésekről címmel egy sor hasznos tanácsot is publikált. Javasolt ezek megfogadása, mert mellőzésük több esetben „fekete listás” Fttv.-tényállás megvalósítását eredményezheti, amikor is a jellemző forgatókönyv, hogy a hivatal nem fogad el kötelezettségvállalásra irányuló indítványt, ellenben pénzbírságot szab ki.

Ami a május 28-tól hatályos Fttv.-előírások megszegése miatti bírságok meghatározásának pontos módszertanát illeti, jól jönne a jogalkalmazónak, ha a GVH Bírság-Közleménye kiegészítésre kerülne, de feltehetően árbevétel-alapú bírságolást alkalmaz majd a hivatal, a bírság kiinduló összegének meghatározásakor optimális esetben nem a teljes, hanem csak az online értékesítési csatornán keresztül realizált nettó árbevételt alapul véve. A közeljövőben látni fogjuk az egyes jogsértéseket megállapító döntésekből, mennyibe fáj az arányos és észszerű lépések elmulasztása. A professzionális felkészülés mindenesetre ajánlottabb, mint valaha. A GVH hivatkozott javaslatain kívül a szankciók elkerüléséhez több EU Bizottsági Közlemény és szabvány is segítségül hívható.