Formák és lehetőségek

A digitális valutáknak általában három típusát különböztetjük meg. Az első és talán legismertebb kategóriába a kriptovalutákat soroljuk, például a bitcoint és az ethert. Ezek decentralizált pénznemek, amelyek blockchaintechnológián alapulnak, és céljuk a pénzügyi tranzakciók decentralizált, biztonságos és átlátható lebonyolítása.

A második kategóriába a stablecoinok tartoznak – ezek olyan digitális valuták, amelyek értékét valamilyen stabil eszközzel, például dollárral vagy arannyal fedezik. Ebből adódóan a stablecoinok kevésbé volatilisek, mint a kriptovaluták, jobban használhatók a mindennapi tranzakciók során.

Cryptocurrency,On,Binance,Trading,App,,Bitcoin,Btc,With,Bnb,,Ethereum,
Fotó: Shutterstock

A harmadik típusba a digitális jegybankpénzek tartoznak. Ezek a központi bankok által kibocsátott és általuk kezelt digitális valuták, amelyeknek célja a hagyományos pénzügyi rendszerek modernizálása és a digitális gazdaság igényeinek kielégítése.

Előnyök és kihívások 

A digitális valutáknak számos előnyük van a hagyományos fizetőeszközökkel szemben. Ezek közé tartozik a tranzakciók megnövekedett sebessége és hatékonysága, az alacsonyabb tranzakciós költségek, valamint a nagyobb átláthatóság és nyomonkövethetőség. Továbbá ezek a fizetőeszközök elérhetők azon rétegek számára is, akiknek adott esetben nincs hozzáférésük a hagyományos bankrendszerhez, így növelik a pénzügyi inklúziót.

A digitális valuták ugyanakkor jelentős kihívásokat is magukban hordoznak. A nagymértékű volatilitás és a szabályozás hiánya bizonytalanságot okozhat a felhasználók és befektetők körében. A stablecoinoknál kérdések merülnek fel a fedezet megbízhatóságával és az esetleges szabályozói beavatkozásokkal kapcsolatban. A CBDC-khez kapcsolódóan pedig a magánélet, a kiberbiztonság és a monetáris politika területén merülnek fel aggályok.

Új eszköz a központi bankok számára

A központi bankok hagyományosan egy ország gazdaságának központi szereplői, amelyek a monetáris politika irányításáért, a pénzügyi stabilitás biztosításáért, valamint a készpénz kibocsátásáért felelősek. Feladatuk továbbá a gazdasági stabilitás fenntartása, a pénzügyi rendszer integritásának védelme és a pénzügyi szolgáltatások elérhetőségének biztosítása.

Számos központi bank vizsgálja CBDC bevezetésének kérdését, válaszként a digitális valuták térnyerésére. A CBDC-k célja a digitális gazdaság igényeinek kielégítése, miközben megőrzik a központi bankok kontrollját a monetáris rendszer felett. Ezek a digitális valuták lehetőséget kínálnak a tranzakciók sebességének és hatékonyságának növelésére, egy inkluzív pénzügyi rendszer létrehozására, valamint a készpénzhasználat csökkentésére.

Transfer,Money,On,Mobile,Smartphone,As,An,Electronic,Transaction,3d
Fotó: Shutterstock

A fejlesztések világszerte eltérő sebességgel haladnak. Néhány országban – például Kínában – már kísérleti projektek futnak, míg mások még csak a kutatás és koncepcióalkotás szakaszában tartanak. A központi bankoknak szembe kell nézniük azzal a kihívással is, hogyan integrálják a CBDC-ket a pénzügyi rendszerekbe anélkül, hogy destabilizálnák azokat, és hogyan kezeljék a felmerülő kiberbiztonsági és adatvédelmi kérdéseket.

A digitális valuták megjelenése új dimenziót nyit a monetáris politikában.

A CBDC-k lehetővé teszik a központi bankok számára, hogy közvetlenül befolyásolják a pénzkínálatot és a kamatlábakat.

Közvetlenül kibocsátható például pénz a lakosságnak, kikerülve ezzel a kereskedelmi bankokat. Ez lehetőséget nyújt a monetáris politika gyorsabb és célzottabb végrehajtására, különösen válságos időszakokban.

A nagyobb átláthatóság és nyomonkövethetőség pedig segítheti a központi bankokat az pontosabb előrejelzésében és kezelésében. Lehetővé válik továbbá az is, hogy olyan speciális eszközökkel finomhangolják az inflációs célokat, mint a programozható pénz, amely csak egy bizonyos időszakban használható fel. 

Vannak persze kihívások is. Ezek közé tartozik a monetáris politika hatékonyságának biztosítása egy gyorsan változó digitális gazdaságban, a pénzügyi rendszer stabilitásának fenntartása, valamint a transzparencia és adatvédelem egyensúlyának megteremtése. 

A Peak kutató és tanácsadó csapata minden hónapban átfogó körképet készít a fintech világ mozzanatairól, a bankszektorra, biztosítókra, IT-szektorra és kormányzati szervekre gyakorolt hatásairól. A tanulmányok részletesen bemutatják a külföldi piacok legsikeresebb üzleti megoldásait, valamint kitérnek ezek hazai megvalósíthatóságára.