A beruházások volumenindexe az évtizedben először tavaly haladta meg az 1980-as szintet. Az 1998-as index a húsz évvel ezelőttinek még 99 százaléka volt, majd 1999-ben 4,2 százalékkal felülmúlta azt -- derül ki a Magyar statisztikai évkönyvből. A beruházások dinamikája az elmúlt évben lelassult. A két évvel korábbi volumenindex még 12,7 százalékos bővülést mutatott éves viszonylatban, tavaly már csak 5,3 százalékos volt a növekedés. 1999-ben mind a vállalkozásokat, mind az egyéni (nem piaci) gazdasági tevékenységet tekintve nőttek a folyó áron számított beruházások 1998-hoz viszonyítva, míg a költségvetési és társadalombiztosítási, illetve nonprofit szervezeteknél csökkenés volt tapasztalható.
A vállalkozásoknál az anyagi-műszaki összetételt tekintve a gépi beruházások nőttek jelentősen, 788 milliárd forintról közel 1075 milliárdra. Az egyéb beruházásoknál mindhárom említett területen csökkenés volt tapasztalható. Ennek hátterében módszertani változások állnak. Az 1999. évi beruházásstatisztikai adatok tartalma ugyanis az EU előírásainak megfelelően módosult az előző évekhez képest. A korábbi esztendőkben az egyéb beruházásban szereplő különböző költségeket az összetétel szerinti megfelelő adatokra (például építés, gépek) osztották fel, az 1999-es egyéb beruházásoknál ültetvények, erdők, föld, tenyészállatok és más nem termelt tárgyi eszközök adatai találhatóak. A volumenindexeket tekintve mind az építési, mind a gépi beruházások bővültek tavaly, igaz, csökkenő mértékben. A módszertani változások itt is érezhetőek az egyéb beruházásoknál, az 1998-as 103,7 százalékhoz képest 1999-ben 85,3 százalékra csökkent az index.
A gazdasági ágakat vizsgálva a folyó árakon számolt beruházás szinte mindenÜtt növekedett 1999-ben. Csupán az egészségügy, a közigazgatás, a védelem, a pénzügyi tevékenységek, illetve a halászat területén volt visszaesés.
A jobb összehasonlítást lehetővé tevő volumenindexek viszont azt mutatják, hogy a mezőgazdaságban történő beruházások is csökkentek 1998-hoz képest. Jelentős visszaesés tapasztalható még a pénzügyi tevékenység terén, a beruházások 1999-ben az előző évinek mintegy 79 százalékát tették ki, igaz, a bázis meglehetősen magas volt. A legnagyobb esést a halászat szenvedte el.
Ugyanakkor jelentős bővülést produkált a szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás. Ugyancsak erőteljesen élénkültek a beruházások az oktatás, az ingatlanügyletek és a kereskedelem területén. Csökkenő mértékben, de növekedtek a feldolgozóipari, illetve építőipari befektetések.
A nemzetgazdaság folyó áron számolt beruházási adatai jól tükrözik a regionális eltéréseket. Az elmúlt év során a fejletteb régiókban változatlanul nőttek a befektetések, míg az elmaradott területeken mérséklődtek. Közép-Magyarországon 1998-ban 879 milliárd, egy évvel később már 1251 milliárd forint volt a beruházások értéke. Nyugat-Magyarországon is hasonló volt a bővülés mértéke, azonban az észak-magyarországi két évvel ezelőtti 240 milliárdos beruházási érték 1999-ben már csak 202 milliárd volt.