Az unió tagállamaiban az államháztartás a GDP 40-50 százalékára rúg, ezért igen nagy szerepe van a lisszaboni csúcson márciusban elfogadott stratégiai cél megvalósításában. Ott azt a feladatot tűzték ki, hogy az EU a világ legversenyképesebb, tudásalapú, dinamikus gazdasága legyen. A bizottságnak ebből a célból 2001 tavaszára jelentést kell készítenie az államháztartás hozzájárulásáról a növekedéshez és a foglalkoztatáshoz.
A testület négy nagy kihívást lát maga előtt: a szigorú költségvetési fegyelem fenntartását, gyorsabb előrehaladást a foglalkoztatás szempontjából kedvező adó- és jóléti rendszer felé, a közkiadások átterelését a tudásigényes gazdasági ágazatokba és végül hosszú távon megtartani jó egészségben az állami pénzügyeket, a lakosság öregedésére tekintettel -- közli a Rapid.
"A szigorú költségvetési fegyelem megtartása a természetes út" -- mondta Pedro Solbes, az Európai Bizottság gazdasági és pénzügyi biztosa. Az első kihívásról szólva azt a követelményt fogalmazza meg a bizottságnak a tagállamokhoz intézett felhívása, hogy költségvetésük középtávon kiegyensúlyozottan vagy többlettel záruljon, s hogy az adócsökkentések olyan átfogó reform részei legyenek, amely tekintettel van a konjunktúrára és az államadósság mértékére.
Innen nézve nagy probléma, hogy a nyugdíjaskorú népesség aránya gyorsan nő, az új évszázad közepére 50 százalék fölé emelkedhet, ami azzal jár, hogy a legtöbb tagállamban a nyugdíjkifizetés öszege a GDP 3-5 százaléka között lehet majd. Mivel az egészségügyi kiadások is nőnek, különösen a nagy adósságtehertől szenvedő országokban válságba kerülhet a kirovó-felosztó nyugdíjrendszer finanszírozása. A továbbdolgozás ösztönzése és a nyugdíjalapok nagyobb szerepe segíthet.
Nagyobb erőfeszítésekre van szükség a közoktatás és a szakképzés terén. Elő kell segíteni a magángazdaság részvételét az újításban és a k+f területén. Ezt nem a közkiadások növelésével kell elérni, hanem közületi takarékossággal és a piaci mechanizmus erősítésével, a humántőke-képződés ösztönzésével -- javasolja az Európai Bizottság.