Az adóhatóság idén hozott, kevés híján kilencezer másodfokú határozatából 1157 döntést sérelmeztek és támadtak meg bíróság előtt az ügyfelek. A perek 85 százaléka az ellenőrzések során feltárt adóhiányhoz kapcsolódik. A jogviták 14 százalékában az adóbevallással összefüggő, illetve egyéb mulasztásokat szankcionáló bírságokat kifogásolják. A maradék egy százalékot a járulékperek alkotják -- tájékoztatta a Világgazdaságot Vass Ágnes, az APEH osztályvezetője.
Elmondta azt is: bár a polgári perrendtartás módosítása nyomán a korábbiakhoz képest gyorsabban fejeződnek be az adóperek, tavalyról még több mint hatezer jogvitájuk húzódott át erre az évre.
A jogerősen lezárult 723 ügy perértéke 5,6 milliárd forint volt. Ebből az esetek hetven százalékában nyertes adóhivatalnak 3,5 milliárd forint jutott.
Cégek és magánszemélyek egyaránt szép számmal fordulnak bírósághoz. Legtöbben a hivatal áfára vonatkozó megállapításait vitatják. Sok -- az áfaügyeknél azonban jóval kevesebb -- per indul a személyi jövedelemadóval, illetve a társasági adóval kapcsolatban. Az adóhatóság által felfedett hiba összegszerű következménye természetesen más egy nagy társaságnál, mint például egy alacsony jövedelmű alkalmazottnál. Ám egyiket is, másikat is súlyosan érintheti. A milliárdos perértékű viták többnyire ritkaságszámba mennek. Gyakoriak viszont a százmilliós nagyságrendű ügyek, míg kevés a valóban kis perértékű -- néhány ezer forintos bírság miatt indított -- jogvita.
Figyelemre méltó, hogy a perek száma az elmúlt években csökkenő tendenciát mutat. Az 1997-ben benyújtott csaknem 13 ezer, valamint az 1998-as hétezer keresethez képest tavaly csupán 1900 esetben fordultak bírósághoz a hivatal határozata miatt. Ezt azt jelzi, hogy az adózók egy része meggyőzőnek találja a hatóság döntését.
Perek tömegét idézhetik elő ugyanakkor a jogszabályváltozások, illetve a rendelkezések eltérő értelmezése. Többnyire nem látható előre, hogy melyik lesz a vitás passzus, mint ahogy az sem: bírósági határozat vagy új jogszabály simítja-e majd el a konfliktusokat.
A legfelsőbb bírósági döntések a hivatal számára is útmutatásul szolgálnak. Emlékezetes, hogy az úgynevezett befektetési pereket -- amelyek akkoriban alaposan megnövelték az adójogviták számát -- jogegységi határozat rendezte. Nemrég a sportegyesületek és a gazdasági társaságok által a sportolóknak, alkalmazottaknak értékpapírban kifizetett juttatások adójogi megítéléséről hozott irányadó döntést a Legfelsőbb Bíróság, megoldván ezzel egy sor jogvitát.
Esetenként az adóhivatal is igyekszik elejét venni a pereknek. Ismeretes például, hogy a legutóbbi adómódosítások 1995-re visszamenőlegesen kiszélesítették a költségvetési szervek áfalevonási jogát. Ezzel egyrészt pont kerül -- minden bizonnyal permegszüntető végzésekkel -- jó néhány, jelenleg is folyó eljárás végére. Ugyanakkor számítani lehet arra is, hogy a már befejezett ugyanilyen ügyek -- tekintettel a kedvező szabályra, egy felügyeleti intézkedési kérelem révén -- ismét feléledhetnek. Az újabb vitákat megelőzendő az adóhivatal készül e lezárt akták utólagos, a jogszabálynak megfelelő rendezésére -- mondta Vass Ágnes.