Sikerdíjpert vesztett a Vektor Rt. Győr önkormányzatával szemben. A Legfelsőbb Bíróság tegnapi döntése értelmében 39 millió helyett csupán 5 millió forint értékű Rába-részvény illeti meg jogerősen a céget. A bíróság osztotta azt az önkormányzati álláspontot, miszerint a Vektor nem dolgozott meg a követelt összegért.
Az önkormányzat 1995 decemberében kötött megbízási szerződést a társasággal, a Rába Gépgyár átalakulása kapcsán, a belterületi földek utáni járandóságáért, amit az ÁPV Rt.-től hiába kért. A felek 4 százalékos sikerdíjban egyeztek meg. Mint kiderült: a korábban megállapított csaknem 700 millió forintos részvénycsomagon túl további, kis híján egymilliárd forintnyi értékpapír illeti meg az önkormányzatot, amit az 1996 áprilisában, meg is kapott. Ebből ötmilliót ajánlott fel a Vektornak fizetségként.
A cég emiatt bírósághoz fordult. Az önkormányzat jogszabálysértésre, jó erkölcsbe ütközésre, uzsorás szerződésre, illetve feltűnő értékaránytalanságra hivatkozva kérte a kereset elutasítását, mondván: a felperes "sablonmunkát" végzett. Ezt támasztotta alá a feltűnő értékaránytalanság bizonyítása során a szakértői vélemény, amely mindössze 1,2 millió forintot látott arányos fizetségnek. Az elsőfokú bíróság végül is -- tekintettel az önkormányzat által felajánlott ellentételezésre -- 5 millió forint névértékű Rába-részvény kiadására kötelezte a várost, és elutasította a Vektor további igényét.
Ítéletét a Legfelsőbb Bíróság helybenhagyta. Indokolásában egyebek közt kifejtette: a Vektor a győrivel egyidejűleg 48 önkormányzat igényét érvényesítette. A "csomagban" több, Rába-részvénnyel kapcsolatos ügy is volt, amelyek kimunkálása folytán a győri igényekkel már csak kevés dolga akadt.
Emlékezetes: a Vektor Rt. a nyár elején Szeged önkormányzatával szemben nyert sikerdíjpert. A város a társaság közreműködésével 1,5 milliárd forint bevételhez jutott, l37 millió forint sikerdíj ellenében. Utóbb vitatta ennek jogosságát, ám a Legfelsőbb Bíróság úgy találta: jár a Vektornak a fizetség. A budapesti IX. kerületi önkormányzattal már első fokon eldőlt a jogvita -- a társaság javára. A kerület, amely 730 millió forintot kapott a Vektor révén, hiába akarta 50 millióval csökkenteni a sikerdíjat.
Sopron és Szentes jelenleg is perben áll a társasággal. Az előbbi 180 millió, az utóbbi 52 millió forintot követel vissza. Mindkét ügy megjárta már a Legfelsőbb Bíróságot. Az mindkettőt visszautalta újabb elsőfokú eljárásra. A győri eset az eddigi egyetlen, amelyben a Vektor felperesként lépett fel.