A Világgazdaság információi szerint a MNÜA kuratóriumának tegnapi ülésén a kurátorok többsége nem támogatta azt, hogy ismeretlen tettes ellen hűtlen és hanyag kezelés címén feljelentést tegyenek. A kuratórium tagjai körül hárman szavaztak a feljelentés mellett, ketten tartózkodtak, míg öt delegált -- mindegyike szakszervezeti képviselő -- ellenezték a feljelentést. A többség az ülésre beterjesztett jogi szakértői anyagot nem találta megalapozottnak (VG, 2001. március 2.).
A kuratórium szavazatától függetlenül azonban a felügyelőbizottságnak szándékában áll, hogy feljelentést tegyen, ha ez indokolt -- közölte az fb elnöke, Rubovszky András. Ám e lépést körültekintően kell megtenni, amivel kapcsolatban két feladat van. Egyrészt jogi szakértőkkel megvizsgáltatják azt, köteles e ilyen esetekben az fb hivatalból feljelentést tenni, másrészt pedig újabb jogi szakvéleményt kérnek arról, hogy az Állami Számvevőszék közelmúltban nyilvánosságra hozott vizsgálatának megállapításai elegendő alapot jelentenek-e a feljelentéshez.
Rubovszky András ugyanakkor úgy látja, mivel az eredeti állapot már nem állítható vissza, az adott helyzetben egy ésszerű megállapodásra van szükség, ami szolgálná az alapítvány eredeti célját. Ezért megfontolandó a Hunguest Hotels Rt. többségi tulajdonosának, az Arago csoportnak az ajánlata, amit az üdülővagyon tulajdoni helyzetének rendezése érdekében tett. (A Hunguest Hotels Rt. kisebbségi tulajdonosa a MNÜA által alapított Hunguest Vagyonkezelő Rt.) Az ajánlat szerint egy megközelítően 9,5 milliárdos vagyon kerülne a Hunguest Vagyonkezelő Rt.-hez. Ez részben ingatlanvagyont, részben készpénzt, részben pedig értékpapírt jelent. Az ajánlatot részleteiben ismerő szakemberek szerint e vagyon megfelelően tudná szolgálni a szociális üdültetés céljait.
Bár az a kormány határozott kívánsága, hogy amíg nem derül ki egyértelműen, történt-e jogsértés, ne írják alá az egyezséget, egyes vélemények szerint a kettő nem zárja ki egymást. Ugyanis a kuratórium és nem a kormány felelőssége eldönteni, jó vagy rossz az ajánlat. Jelenleg ennek részleteit gazdasági és jogi szakértők viszgálják, s ha megfelelőnek találják a javaslatot, akkor április folyamán sor kerülhet az aláírásra.