A Unice, az európai vállalkozói érdek-képviseleti szövetségeket tömörítő brüsszeli csúcsszervezet értékelő jelentést állított össze, amelyben összehasonlította egymás közt az "új gazdaság" fejlettségét az EU tagállamaiban, majd ezekét az Egyesült Államok, Svájc és Japán csúcstechnikai fejlettségével.
Számos mutató alapján a jelentés arra a következtetésre jut, hogy az információs technikán alapuló "új gazdaság" elérte ugyan Európát, de itt csak néhány országban vetette meg a lábát. Elsősorban az észak-európai országok és Svájc mutatói hasonlítanak az új technika használatában az Egyesült Államokéihoz. Feltűnően elmaradnak a dél-európaiak. Az EU egészében a fejlődés lassabb, mint az Egyesült Államokban, csupán egyes területeken, például a mobiltelefonok sűrűségében és az on-line bankszolgáltatásban vezet orrhosszal az EU -- jelenti a Neue Zürcher Zeitung.
Mélyebbre hatol a kérdés vizsgálatában a Die Presse. Megállapítja, az új gazdaságban Ausztria a vártnál rosszabb osztályzatot kapott: az EU-ban a kilencedik a sorban. Világméretben pedig a tizenötödik. Pedig a lakosság újítókészsége jó, sok a mobiltelefon, átlagon felül sokan használják a személyi számítógépet, az internetet és az on-line bankszolgáltatásokat. A lap ebből arra a következtetésre jut, hogy a felhasználás nagy, de a belőle származő értékteremtő tevékenység ettől elmarad. Az okot abban látja, hogy a kormány terv nélkül tévelyeg az új gazdaság közepette, és az egyetemek nem tudnak ösztönzést adni.
A svájci lap szerint a Unice azt hiányolja, hogy a kormányok nem teszik azt, amit már a "régi gazdaságban" is kellett volna: úgy alakítani a keretfeltételeket, hogy támogassák, ne fékezzék az innovációt, a vállalkozást és a változást. Fontos ezen a téren a rugalmas munkaerőpiac, a versenyképes termékpiac és az adóterhek csökkentése. A Neue Zürcher Zeitung ezzel kapcsolatban a termelői szektorban dolgozó munkás összes évi adóterhét hasonlítja össze amerikai, svájci és belga példa alapján: az elsőnek januártól május 1-jéig, a másodiknak május 16-ig, a harmadiknak szeptember 2-ig kell dolgoznia, hogy mind kifizesse. A tőkenyereségeket is kevésbé adóztatják meg Amerikában.
A Unice felsorolja még az iskolák internetellátottságában és a távközlés liberalizálásában meglévő különbségeket is. Ezekre a mutatókra hivatkozva a csúcsszervezet arra szólítja fel a kormány- és államfőket, hogy lépjenek előre a gazdaság liberalizálása terén. Egyúttal aggodalmát fejezi ki a Reuters szerint a konjunktúrának a korábban vártnál kedvezőtlenebb alakulása miatt. Ezzel is a mérsékeltebb adóterhek mellett érvel.