Kellemetlen helyzetbe kerülhetnek azok, akik ideiglenes jelleggel hozzák be gépkocsijukat Magyarországra, s itt áldozatául esnek az autótolvajoknak. Mint a Vám- és Pénzügyőrség Országos Parancsnokságán megtudtuk, akkor beszélhetünk ideiglenes járműbehozatalról -- egyebek között --, amikor egy külföldön munkát vállaló vagy ott tanuló magyar állampolgár, diplomata csak meghatározott időre lép be az országba kint vásárolt kocsijával. Ilyen esetekben nem minősül importnak a jármű behozatala, így a vámhatóság -- bár kirója a vámot -- ideiglenesen eltekint annak megfizettetésétől, hiszen az autót a tulajdonosa visszaviszi külföldre. Ám az utóbbi időben megszaporodtak azok az esetek, amikor itt Magyarországon ellopták, elrabolták az ily módon behozott kocsit. A jelenleg érvényes vámtörvény szerint ilyenkor a szokásos eljárás az, hogy a kárvallottnak ki kell fizetnie a vámterhet. A vámhatóság ugyanis úgy értékeli az esetet, hogy végleg Magyarországon marad a vámáru, és érvényesíti az átmenetileg felfüggesztett fizetési kötelezettséget. Hiába érvel úgy az ügyfél, hogy neki fel nem róhatóan "szabadult meg" az autójától. Az erre vonatkozó hatályos jogszabály szerint a rablás nem számít elháríthatatlan külső oknak, a károsult is hozzájárulhatott volna a baj megakadályozásához.
A méltánytalan helyzet orvoslására a VPOP javaslatot tett a vámtörvény módosítására. Eszerint az erőszakos módon történő eltulajdonítás minősüljön elháríthatatlan külső oknak. A Legfelsőbb Bíróság szerint a VPOP az ilyen esetekben jól értelmezi a törvényt, ám szintén megfontolandónak tartja a jogszabály finomítását. A vám- és pénzügyőrség módosító javaslatával a legfőbb ügyész és az igazságügyi tárca is egyetért.
Információink szerint a vámtörvény várhatóan 2002 januárjától már tartalmazza a kedvező változtatásokat. Ezeknek nem lesz visszamenőleges hatályuk, de úgy tudjuk, hogy a már folyamatban lévő ügyeket "jegelik" a törvény hatálybalépéséig.