Az országos adatok alapján a címzett és céltámogatások 2000. év végi összes maradványa 34,5 milliárd forint volt, ami a tavalyi keret 42 százaléka -- derül ki az Állami Számvevőszék jelentéséből. A jelenségre a számvevők évek óta rendszeresen felhívják a figyelmet.
A támogatások felhasználásának aránya különösen a szennyvízelvezetés és -tisztítás terén kedvezőtlen. Tavaly az erre fordítható állami források 90 százalékát nem tudták igénybe venni az önkormányzatok, így csaknem 24 milliárd forint maradt felhasználatlanul. A csatornázottság és a szennyvíztisztítás területén pedig tartós a lemaradás, a közműolló nem változik az Európai Unió környezetvédelmi követelményeinek megfelelően.
A rendkívül költséges szennyvízközmű-beruházásokhoz a helyhatóságok a céltámogatás mellett más állami forrásokat is igénybe vehetnek. A fejlesztésekhez szükséges pénzek biztosítását az államháztartás működési rendjéről szóló kormányrendelet szabályozza, de a gyakorlatban a céltámogatások és a különböző alapok elbírálását nem sikerült összehangolni. Ez az egyik oka, hogy az önkormányzatok kétharmada nem rendelkezett időben a megvalósításhoz szükséges pénzzel.
Ugyancsak évek óta jelentkező probléma az önkormányzatok saját forrásainak hiánya. Önkormányzati szakemberek szerint gyakran előfordul, hogy a települések a támogatás igénylésekor még úgy látják, hogy lesz elegendő pénzük, mire azonban a pályázatokat elbírálják, kénytelenek másra költeni forrásaikat. Viszont ha nem kezdik meg a beruházást, elvesztik az állami támogatást.
A szükséges saját rész előteremtése érdekében az önkormányzatok szabálytalan megoldásokat is alkalmaztak -- mutat rá az ÁSZ jelentése. Több helyhatóság akkor is megindította a közbeszerzési eljárást, amikor még nem volt meg a szerződés teljesítését biztosító pénzügyi fedezete, vagy biztosítéka. (Változások ettől az évtől várhatók, miután az idén már igazolniuk kell a központi költségvetéstől kért céltámogatáson felüli rész meglétét az igénylőknek.)
Az elhúzódó beruházások egyrészt drágábbak, másrészt az önkormányzatok indokolatlanul kötnek le állami forrásokat. A számvevők szerint a központi támogatási maradványok képződésében annak is szerepe volt, hogy a helyhatóságok lemondási kötelezettségüket csak késve, vagy egyáltalán nem teljesítették.