Feljelentés Bártfai Béla ellen

A Millenáris Kht. korábbi ügyvezetőjének munkaviszonyát közös megegyezéssel szüntettük meg: határozott idejű munkaszerződése alapján a még hátralévő bért, illetve a titoktartási klauzula ellentételezését fizettük ki számára - nyilatkozta Bártfai Béla. A Miniszterelnöki Hivatal volt közigazgatási államtitkára és Berkecz Jánosné, a Millenáris Kht. volt ügyvezetője ellen a kancellária tett feljelentést jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés bűntettének megállapítására. Emellett a Millenáris Kht. keresettel élt a Fővárosi Munkaügyi Bíróságnál, kezdeményezve a Berkecz Jánosnéval kötött szerződés semmisségének megállapítását, valamint 34,4 millió forint és kamatai megfizettetését. (MTI)Adóügyek az Alkotmánybíróság előtt

Az Alkotmánybíróság mai ülésének napirendjén szerepel az az indítvány, amely szerint a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló törvénynek a lefoglalással, illetve az elkobzással összefüggő több rendelkezése is az alaptörvénybe ütközik. Holnap tárgyal a testület arról az indítványról, amely szerint az alaptörvénybe ütközik a csőd-, a felszámolási eljárásról és a végelszámolásról szóló törvénynek az a rendelkezése, amely szerint a bíróság a felszámolást elrendelő végzésben kijelöli a felszámolót. (MTI)Megnyílt az ITDH vilniusi képviselete

A magyar cégek litván piaci megjelenésének elősegítésére kereskedelmi szolgálati iroda nyílt Vilniusban. Az iroda az ITDH nemzetközi hálózatának 34. külszolgálati képviselete. A kétoldalú árucsere-forgalomban tavaly a magyar export 58,4, az import 12,9 millió dollár volt, az idei első négy hónap hasonló adata 16,3, illetve 6,4 millió dollár, azaz a mérlegen magyar aktívum mutatkozik. A három legnagyobb magyar exportőr a Philip Morris, a Richter Gedeon és a GE Hungary. A magyar cégek tavaly év végéig mintegy 570 ezer dollárnyi közvetlen működőtőke-befektetést valósítottak meg Litvániában, döntően a kereskedelmi szektorban, míg magyar befektetők mintegy 1,28 millió dollárnyi portfóliótőkét invesztáltak. (VG)Küldöttgyűlést tartott a Liga

A Független Szakszervezetek Demokratikus Ligája (Liga) megőrizte pártfüggetlenségét - állította Gaskó István elnök a szakszervezet küldöttgyűlése és kongresszusa utáni tájékoztatón. Megjegyezte: a Liga biztatónak tekinti, hogy a jelenlegi kormány kész egyeztetni a munkavállalók érdekeit érintő kérdésekben. "Az előző kormány ugyanis nem tekintette valós tárgyalópartnernek a szakszervezeteket" - fogalmazott. A küldöttgyűlés negyedszer választotta elnökké Gaskó Istvánt. Az alelnökök személye sem változott, az elnökségi tagok száma viszont kettővel bővült. (MTI)