Magyarország eddigi tapasztalatai alapján is támogatja a Kereskedelmi Világszervezet (WTO) vitarendezési eljárásának elő-készítés alatt álló reformját, amellyel a mostaninál átláthatóbb, nyíltabb rendszer alakulna ki - nyilatkozta lapunknak a magyar WTO-nagykövet. Balás Péter vezeti a WTO új liberalizációs - dohai - fordulója keretében megalakított hét tárgyalófórum közül azt, amely a vitarendezési mechanizmus reformját készíti elő. (A hét fórum közül mindössze kettőt vezet európai diplomata, térségünkből pedig csak Magyarország kapott erre felkérést.)

Már több ülést tartott a testület, s ezeken körvonalazódtak az igényelt változások. Az egyik legfontosabb tervezett reformlépésként jelentősen növelnék a ma még zárt eljárások nyíltságát, átláthatóságát. A tervbe vett változások hasonlóan fontos eleme, hogy a kormányok (s az általuk megbízott ügyvédek) mellett mások is kezdeményezhetnék eljárás indítását. Így ilyen jogosítványt kaphatnának a nem kormányzati szervezetek, a szakszervezetek, az üzleti szektor érdek-képviseleti szervezetei is.

Változás lenne az is, hogy az eljárás keretében létrehozott, a vitát rendezni hivatott "bíróság", az úgynevezett panel egy hivatásos testület tagjaiból állna (ma a WTO-diplomaták közül kerülnek ki tagjai), hasonlóan az eljárás másodfokúnak számító fellebbviteli fórumához, amelynek hét tagja közül választják ki mindig az adott ügyben eljáró testületet. A reformmal - ez is fontos - a retorzió helyett a kompenzáció felé terelnék az eljárások folyományát: ma ugyanis, ha a panel által elmarasztalt alperes nem vonja vissza az adott intézkedést, akkor elvben ugyanolyan értékben kompenzációt kell adnia más terméknél a felperesnek. Ám ez ritka, ehelyett általában a felperes - élve jogával - értékazonos retorziót alkalmaz. A vitarendezési mechanizmus reformja a retorziók milyenségét is érintené: az egyiket, az Egyesült Államok által kiötlött úgynevezett "körhintamegtorlást" betiltanák. (Ennek lényege, hogy félévente más és más terméket sújtanak megtorlásként büntetővámmal, s így ugyan egy időben nem haladja meg a retorzió az engedélyezett értéket, de folyamatában fennáll ennek a lehetősége.)

A vitarendezési eljárás eddigi magyar tapasztalatait összegezve Balás hangsúlyozta: azok az ügyek rendre gyorsan megoldódtak, amelyekkel Magyarország a WTO-hoz fordult. Minden jel szerint ugyanis már az eljárás beindításának is van egyfajta fegyelmező ereje. Magyarországnak eddig még sohasem kellett eljuttatnia panaszát a vitarendezési panel felállításáig, emlékeztetett a magyar WTO-nagykövet.

Jelenleg egy magyar panasz van vitarendezési eljárás alatt. Budapest Törökországgal szemben május 6-án kezdeményezett (a vitarendezési mechanizmus keretében) konzultációt a Magyarországról származó kutya- és macskaeledel-import betiltása miatt. Ankara a kergemarhakórral indokolta - elfogadhatatlan módon - az intézkedést. Ha július 6-ig nem rendeződik elfogadható módon az ügy, Magyarországnak jogában áll panel felállítását kérni.

N. Vadász Zsuzsa