A programban a tagjelöltek az uniós országokéval megegyező jogokkal és kötelezettségekkel bírnak majd, így - mint azt Philippe Busquin kutatási biztos megfogalmazta - annak révén a bővítés máris valósággá válik. Busquin szerint ez a tagjelölt országok kutatási potenciáljának elismerését jelenti - írja a Rapid.

A hatodik kutatási keretprogram az unió legfőbb eszköze az európai kutatások finanszírozására. A 2003 és 2006 közötti időszakot lefedő program teljes költségvetése 17,5 milliárd euró, ami az EU 2001-es büdzséjének 3,9 százalékával egyezik meg. A kiemelten - összesen 12 milliárd euróval - támogatandó kutatási területek közé a genetika és gyógyítási célú biotechnológia, az információs társadalom fejlődését szolgáló technológiák, a nanotechnológiák és -tudományok, a repüléstudomány és űrkutatás, az élelmiszer-bizonság, a fenntartható fejlődés, valamint a közgazdaság- és társadalomtudományok tartoznak.

A program legfőbb célja az ún. európai kutatási térség megteremtése, amely az együttműködés erősítésén és a koordináció javításán keresztül kedvezőbb feltételeket biztosít majd a versenyképesség növelésére. Az előző programokhoz képest újdonság, hogy a tagjelöltek részvételét a bizottság "különleges támogató akciók" segítségével igyekszik majd megkönnyíteni.