Parlamenti frakciót legalább tíz, egy párthoz tartozó képviselő alakíthat. A képviselőcsoport létrehozható akkor is, ha az erre készülő honatyák száma nem éri el a tízet, de mindannyian egyazon párt listájáról szereztek mandátumot. Ebben az 1998-as választások óta vitatott kérdésben sikerült megállapodásra jutnia a házszabály módosítását előkészítő négypárti - az ügyrendi testületen belül alakult - albizottság tagjainak. A négyéves, az előző ciklusban kudarcok sorozatával terhelt "történet" a kérdésben nyugvópontra juthat, mint ahogyan a független képviselők számára biztosítandó állandó bizottsági helyeket is garantálhatja a várható korrekció. Az Alkotmánybíróság (Ab) által 1998-ban a házszabályból a frakcióalakítással kapcsolatban törölt paszszusok visszakerülhetnek - ezúttal az alkotmányosság követelményeinek megfelelő formában - a dokumentumba. Ehhez még arra is szükség lesz, hogy a "szakpolitikusok" után maguk a frakciók is támogassák a javasolt változtatásokat, és a szándékot ne írja felül a "nagypolitika".

Emlékezetes, hogy az Orbán-kormány idején tucatnyi kísérletet tettek - nem utolsósorban az Ab döntéseinek megfelelni óhajtva - a házszabály kisebb-nagyobb mértékű korrekciójára. A nagyszabású próbálkozások mind kudarcba fulladtak, így csak a titokvédelmi szabályok elfogadásáig jutott el az Országgyűlés.

Nem körvonalazódik megegyezés két, a fent említettekhez hasonlóan politikai vitákkal terhelt ügyben. A parlament ülésezési rendjével és a vizsgálóbizottságok létrehozásának és működtetésének szabályaival összefüggésben változatlanul erősen különbözik a vezető kormány-, illetve ellenzéki párt álláspontja. Minden bizonnyal jó ideig a munkarendről folytatott vitákkal kezdődhetnek továbbra is a parlament egyes ülésszakai. A Fidesz által 1999-ben bevezetett háromhetes szisztéma óta zajló vita végére nem tesz pontot a készülő előterjesztés. A vitatott pontok évek óta ugyanazok: a szocialisták az albizottságban is azt a véleményüket hangoztatták, hogy a határozatban rögzíteni kell az egyhetes rendszert, kompromiszszumként pedig a kéthetes periodicitás lehetőségét vetették fel.

Salamon László, az albizottság fideszes tagja szerint a legnagyobb ellenzéki párt számára elfogadhatatlan egy ilyen megkötés, hiszen továbbra is a háromhetes rendet tartják ideálisnak. A politikus azt mondja: a mindenkori parlamentre kellene bízni a ciklusok elején a konkrét döntést - kétharmados támogatottságot feltételezve -, és csak azt lenne célszerű rögzíteni a házszabályban, hogy a parlament nem ülésezhet három hétnél ritkábban. Amennyiben az adott javaslat mégsem kapná meg a képviselők kétharmadának hozzájárulását, a Ház elnökének állna jogában előterjesztést tenni.

Biztosan nem születik kompromisszum a vizsgálóbizottságok létrehozásával és működtetésével összefüggő szabályok újragondolása kapcsán sem - közölte lapunkkal Avarkeszi Dezső. A szocialista képviselő hozzátette: a Fidesz elutasította azt a vizsgálóbizottságok létrehozását garantáló MSZP-s felvetést, hogy az Alkotmánybíróság határozattal hozza létre a testületet, ha azt az Országgyűlés egy bizonyos ideig nem alakítja meg. A szocialisták azt is javasolták, hogy egy vizsgálóbizottság jelentését akkor is vegye tudomásul a Ház, ha magában a testületben nem egységes többségi, hanem két különböző vélemény alakult ki. Salamon László megközelítésében erről a kérdésről vitázva már a koncepcionális kérdések szintjén elakadt az albizottság. A Fidesz azt tartja fontosnak, hogy ezek a testületek ne lehessenek "diszfunkcionálisak", azaz "ne vehessenek át nyomozóhatósági, vagy más köztestületi szerepköröket". El akarjuk kerülni, hogy a "műfaj" a politikai propaganda eszköze maradjon - mondta Salamon.

Az egyik kompromisszumos paragrafushoz visszatérve: a frakciókra vonatkozó kérdések keretében a házszabály rendelkezne arról is, hogy a képviselőcsoportok milyen körülmények között szűnhetnek meg. A tíznél kevesebb taggal létrejött frakciónak a ciklus végéig tartania kellene alakuláskori létszámát, különben megszűnne. Amennyiben több ilyen képviselőcsoport alakulna, a legkevesebb taggal létrejött frakció létszáma lenne a mérvadó. (GA-TE)