A kiírás szerint a feladatok közé a következők tartoznak: 1. Átfogó, részletes dokumentáció szolgáltatása arról, hogy mely médiumokban, milyen tartalommal kerül sor az adott rendezvény bemutatására, továbbá a megrendelő igénye esetén az általa kiválasztott személyek megszervezése. 2. A sajtó eredményes munkájához szükséges személyi és szakmai feltételek biztosítása, az időpontok egyeztetése az érintettekkel. 3. Folyamatos kapcsolattartás a megrendelővel előzetesen egyeztetett médiumokkal. 4. A helyszínen való tárgyalás a rendezvények kezdő időpontja előtt a sajtó képviselőivel (szerkesztőkkel, operatőrökkel, fotóriporterekkel), tevékenységük végzésének segítése, az interjúk készítésének megszervezése. A sajtóorgánumok képviselői részvételének és tevékenységének ellenőrzése a rendezvények helyszínén. 5. Az országgyűlési pártok képviselőinek részvételével bonyolított kampánykörút egyes helyszínein történő események bemutatása a központi és helyi írott és elektronikus sajtóban. 6. Írásbeli felmérés készítése a sajtó képviselőinek részvételéről, munkájáról a rendezvény helyszínén. Írásbeli értékelés és sajtótükör készítése az egyes események sajtóvisszhangjáról. 7. A kampány végén a teljes rendezvénysorozatot értékelő sajtódokumentáció készítése. A teljesítés helye vidéki és budapesti helyszínek, a rendezvény pontos időpontját tíz nappal megelőzően határozzák meg.

A teljesítési határidő 2003.

március 15-től december 31-ig tart. (VG)