Különféle konstrukciókat, így részletekben történő törlesztést vagy a tartozás egy részének elengedését kérik a Mol Rt.-től azok az önkormányzatok, amelyektől az olajipari vállalat öszszességében 2,28 milliárd forintot kér vissza. Az ország több száz települését érintő ügy 2001-re nyúlik vissza, amikor a Mol szakértői helytelenül számították ki a településeknek járó helyi iparűzési adó nagyságát, s csak egy az idén januárban végrehajtott ellenőrzés során vették észre, hogy a cég 2,28 milliárd forintot indokolatlanul fizetett ki. Az elmúlt napokban megkezdődtek az egyeztetések a vállalat és az érintett önkormányzatok között, de a komolyabb esetekben várhatóan még napokig eltartanak a tárgyalások. Többnyire nem kerül sor személyes találkozásokra, mivel a tartozások jelentős része csupán néhány ezer forint, amit egy levélváltással is rendezni lehet. Ezzel szemben 33 önkormányzat adóssága a 10 millió forintot is meghaladja, s ez többüknek komoly finanszírozási gondokat okoz. A Mol nem zárkózik el automatikusan az önkormányzatok kérésétől, s a cég sajtóosztályának tájékoztatása szerint olyan megoldást keresnek, amely mindkét fél számára elfogadható.

A legnagyobb összeggel valószínűleg Százhalombatta tartozik. Az olajipari cég összesen 930 millió forintot igényel viszsza a várostól, de a nagy adósok közé tartozik Budapest, Algyő, Tiszaújváros, Szolnok és Szeged is. Problémákat vet fel, hogy a kérdéses évben több helység éppen azért esett el állami támogatásoktól, mert a Mol által akkor befizetett iparűzési adó megemelte a települések saját bevételeit, amelyet az önkormányzatok egy részének álláspontja szerint most a központi költségvetésnek kellene pótolni. (NIG)