Az egészségügyi ellátórendszerek reformját, forrásbevonást és a hatékonyság növelését célzó kórháztörvény elfogadás előtt álló formája lehetőséget biztosít profitorientált cégek, szakmai befektetők bevonására. Az egészségügyi ágazat ugyanis innovatív, tudásintenzív iparág, amely az európai integráció kapcsán komoly lehetőséget kap, hogy minőségi szolgáltatásait külföldiek számára is értékesítse - jelentette ki Csehák Judit egészségügyi miniszter a Világgazdaság által rendezett szakmai konferencián.

Mint az Országos Egészségbiztosítási Pénztár adataiból kiderül, az elmúlt nyolc évben 6,9 százalékról 15,9 százalékra nőtt a finanszozott szolgáltatásokon belül a magánszféra aránya. Kupcsulik Péter, a Magyar Orvosi Kamara elnöke ugyanakkor az egészségügy piacosítása kapcsán az eszközök, a szolgáltatások és a humán erőforrás megfelelő árazásának szükségességére hívta fel a figyelmet. Elengedhetetlennek tartja a vállalkozói és a közalkalmazotti foglalkoztatási viszony és a felelősségi kérdések tisztázását - figyelmeztetett továbbá a változással megszaporodó ügyviteli teendők költségigényességére is. Az orvosi szakma képviselői a nem kielégített népegészségügyi igények és az egyre drágább műszerek megjelenésének nehézségei mellett a magán- és közfinanszírozás közötti ellentétre hívták fel a figyelmet. Visszás helyzetet szülhet ugyanis, ha a véges központi források mellett kialakuló hazai várólisták ellenére az orvosi beavatkozás költségeit kifizető külföldi páciens soronkívüliséget élvezne.

A külföldi befektetők bevonásával kapcsolatban a biztosítók túlzott érdekérvényesítésével és az orvosi szakmai szempontok erodálódásával kapcsolatos aggályok fogalmazódtak meg. A szakminiszter ugyanakkor nem tartja elfogadhatónak a magán- és a közfinanszírozású betegellátó rendszerek szétválasztását. A két rendszer egy intézményhálózatban való egyesítése segíti a jelenlegi szabad kapacitások hasznosítását, képes lehet itt tartani a nemzetközi hírű hazai szakembereket, és többletforrást tud biztosítani a magasabb színvonalú anyagi elismerés mellett további hazai betegek ellátásához is. Csehák Judit szerint, ha ez a rendszer hatékonyan alakul ki, jelentős többlettámogatások elnyerése mellett a magyar egészségügy sikeresen reagálhat az európai integrációval kapcsolatos intézményi, finanszírozási és munkaerő-piaci kihívásokra.