Szükség van a korábban egy tájegységhez tartozó térségek újbóli egymásra találására, és ez a kapcsolat nem szűkíthető le csupán magyar-magyar kérdéssé - hangsúlyozta előadásában a "BECS-es bemutatkozás" címmel tartott konferencián Kulcsár László egyetemi tanár. Szerinte a területfejlesztési programok kidolgozásában nem szabad az országhatároknál megállni, hanem a táji adottságok figyelembevételével keresni kell a határokon átnyúló partneri kapcsolatok lehetőségét.

Több felszólaló is kiemelte: a most aláírt megállapodás egyik legfontosabb célja, hogy a két térség közösen hatékonyabban tudja képviselni érdekeit az

Európai Unióban. Az Ipolyság-

Balassagyarmat-Losonc tengelynek ebből a szempontból jó

lehetőségei vannak, vélik a szakértők.

A bemutatkozó konferencia megszervezésére az EU kísérleti vidékfejlesztési programjától kaptak támogatást. Emellett a belső-cserháti kistérség további, a fiatalok otthon maradását célzó fejlesztésekre is pályázott. A helyi vidékfejlesztési munkacsoport (hvm) ifjúsági szálláshelyek létesítését, a hozzá kapcsolódó étkeztetés megoldását, kiállító- és konferenciaterem építését, táborok szervezését, népzenei CD kiadását szorgalmazta. Ezekre a célokra eddig 30 millió forint támogatást nyertek az illetékes tárcától.

A hagyományos pályázási módoktól eltérően a hvm előzetesen véleményezi és összehangolja a pályázatokat, és az arra alkalmasakat terjeszti a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium elé - tájékoztatta lapunkat Labbancz Marianna, a tárca vidékfejlesztési programok főosztályának vezető tanácsosa. A program keretében három célcsoport - a romák, a nagycsaládosok vagy a fiatalok - közül lehet választani. A nemrégiben újjáalakult, tíz falut tömörítő BECS azért választotta a harmadik csoportot, mert fia-

talok nélkül egyetlen kistérségnek sincs jövője - fogalmazott Praszna Lajos, a hvm elnöke.