Január 20-ig nyújthatták be a termelők a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalnak (MVH) az úgynevezett ügyfél-blokk adatlapokat, amelyeken be kellett jelölniük az általuk művelt területeket az uniós normák szerint zajló regisztráció keretében.

Az eredetileg megállapított határidő tavaly december 20-án járt le, de ezt a kormány egy hónappal meghosszabbította, mivel késve jutottak el a településekre a parcellák beazonosítására szolgáló, légi felvételeken alapuló átnézeti térképek. Az új típusú nyilvántartásba vételre és a parcellaazonosító rendszer (mepar) létrehozására alapvetően a belépés utáni uniós terület alapú támogatások felhasználásához van szükség.

Az FVM csupán technikai jellegű, saját maga számára megszabott határidőnek tekinti a január 20-i dátumot - közölte Benedek Fülöp. A mostani időpont tehát nem jogvesztő, így nem marad le az EU-dotációkról az, aki még nem regisztráltatta magát, vagy az ügyfélblokk-adatlapot nem küldte vissza. Az adminisztrációs kötelezettségeknek következmények nélkül az EU-s támogatások igényléséig lehet eleget tenni, amelynek határideje várhatóan május 25-én jár le.

Jakab István, a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetségének (Magosz) elnöke szerint viszont a gazdák körében olyan hírek terjedtek el, hogy az ügyfélblokk-adatlapok benyújtásához mostantól már fizetni kell. Az FVM lapunknak lényegében megerősítette ezt. A törvényi szabályozás értelmében ugyanis az MVH-nak a dotációk tényleges igényléséhez szükséges, úgynevezett egyedi blokktérképek kiadásához eljárási díjat kell felszámítania, ha azokat (az adatlapok alapján) a gazdák határidőn túl kérelmezik. Egy blokktérkép ára 3-5 ezer forint. Az eljárási díj alól a termelők ezután akkor mentesülhetnek, ha valamilyen mentő körülménnyel igazolni tudják, hogy az adatlapokat miért nem juttatták vissza határidőre.

A tárca annak ismeretében dönt a további intézkedésekről, hogy végeredményben mennyi adatlap érkezik vissza - tudtuk meg Berczi Norberttől, a minisztérium helyettes államtitkárától. Elvileg nem kizárt a formális határidő újabb meghosszabbítása sem, de Berczi ez ügyben nem kívánt állást foglalni. Ugyanakkor közölte: a tárca eljárási rendet dolgoz ki annak érdekében, hogy az adatlapokat határidőre benyújtó termelők a közölt információkat kijavíthassák, ha nem létező parcellaazonosítókat adtak meg.

A helyettes államtitkár szerint az ügyfélblokk-adatlapok visszaküldési aránya a január 20-i határidő figyelembevételével is kedvező lesz, bár a múlt hétig az MVH-hoz csak 100 ezer termelőtől érkezett válaszboríték. Közöttük ráadásul lehetnek regisztrációs űrlapok is, mivel a nyilvántartásba vétel és a parcellaazonosítás párhuzamosan zajlik. (Az eredeti elképzelések szerint a gazdák csak a regisztrációról szóló igazolással együtt kapták volna meg az ügyfél-blokkadatlapokat, de ezek ma már külön is elérhetők.)

Berczi tájékoztatása szerint az MVH a múlt héten valamennyi olyan gazdának postázta az új típusú, tíz jegyből álló regisztrációs számot, aki a földművelésügyi hivatalok korábban létrehozott adatbázisában szerepelt. Összességében 235 ezren kaptak nyilvántartásba vételi igazolást. Az ő regisztrációjuk - a gazdaregiszter létrehozásának első lépcsőjeként - még tavaly kezdődött. Az MVH korábbi tájékoztatása szerint a hivatali bázisok 263 ezer termelő adatait tartalmazták, vagyis közülük több tízezret nem sikerült elérni, vagy egyesek a regisztrációs lapokat még nem küldték vissza (VG, 2003. november 25.). A munkálatok folytatásaként most az a 400 ezer állattenyésztő kap nyilvántartásba vételi adatlapot, aki szerepel az Országos Mezőgazdasági és Minősítő Intézet (OMMI) kimutatásaiban. Egyelőre nem ismert, hogy az FVM-hivatali és az OMMI-s adatbázisok között mekkora lehet az átfedés, de az MVH 500 ezer termelő regisztrációjára készült fel.

A Mezőgazdasági Szövetkezők és Termelők Országos Szövetsége nem tud jelentős regisztrációs és parcellaazonosítási lemaradásról - mondta Filipsz László, a szervezet titkára. A Magosz szerint viszont gondot okoz, hogy sok gazda nem képes helyesen kitölteni az adatlapokat. A szövetség kifogásolja, hogy az FVM a kérések ellenére nem juttatta el az érdekképviseletekhez az átnézeti térképeket, és azokat nem tette elérhetővé az interneten sem. A tárca a nagyobb településekre is csak egyetlen térképet küldött, és nem tette lehetővé, hogy a termelők azokat a hétvégeken is tanulmányozhassák - érvelt Jakab.