A vállalkozási övezeti státus az EU-csatlakozást követően többletlehetőséget nyújt az itt található települések és kistérségek számára, hiszen a cím viselésével járó kedvezmények a kijelölés időpontjától számítva tíz évig vehetők igénybe. A hátrányos helyzetű magyarországi övezetekben számos program indult el és indul a jövőben. A megnyíló brüszszeli alapokból az övezetek települései és vállalkozói számos felzárkóztatási célú alapra pályázhatnak, többek között közművek, utak, turisztikai és vidékfejlesztési célú beruházások megvalósítására. A várhatóan kedvezően változó jogszabályi környezet érdemben erősíti a területfejlesztés e speciális eszközének a jelenleginél hatékonyabb alkalmazását, a leszakadó, többnyire határ menti övezetek gazdasági fejlődésének kiegyenlítődését.

A vállalkozói övezetek felértékelődét jelzi az is, hogy a kormány 2003-ban és 2004-ben egy-egy milliárd forint céltámogatást különített el. A pályázati úton igénybe vehető támogatásra a Békés Megyei Vállalkozási Övezetből 12 pályázat érkezett be, ebből hét meg is kapta a kért segítséget. A nyertesek között volt az övezetet működtető közhasznú társaság és négy vállalkozói projekt, a pályázók összesen 76,4 millió forint vissza nem térítendő forráshoz jutottak.

Az észak-békési terület gazdasága fejlődik, s a nagyobb városok környékén érzékelhető is előrelépés, de egyelőre gondot jelent, hogy a kistelepülések mikrokörzeteiben, különösen a román határ mellett nincs érdemi változás. Az alternatív gazdaságfejlődés irányait a Békés Megyei Vállalkozási Övezeten belüli elszigetelt területekre a települések polgármesterei, a helyi vállalkozások és a szakmai szervezetek a vidék és turisztikai ágazatok fejlesztésében határozták meg. Jó törekvésnek tűnik, hogy az övezeten belül kevésbé iparosodó települések körzeteit különböző programokkal rá lehet fűzni a dinamizálódó ipari körzetek beszállítói és szolgáltatói piacaira. A határ melletti települések jövőjét nagyban befolyásolja Észak-Békésben a román gazdaság fejlődése, a szomszédos ország EU-tagságának időpontja, hiszen a határ menti településeknek és kisvárosoknak Nagyvárad a természetes gazdaságföldrajzi vonzáskörzete.