Ebben az évben 78 új önkormányzati beruházás indulhat címzett állami támogatással - az ezt rögzítő törvényről tegnap döntött a parlament. Az érintett települések együttesen közel 60 milliárd forint értékű beruházást valósíthatnak meg, amelyből több mint 46 milliárd az állami hozzájárulás. Ebből az idén 4,6 milliárd használható fel.

Címzett támogatást a helyhatóságok 200 millió forintot meghaladó fejlesztésekhez kérhetnek. Kivételt a hulladékkezelési és szennyvízberuházások jelentenek, ezekre csak egymilliárd forintot meghaladó összköltség esetén nyújtható be igénylés. Az önkormányzatok fejlesztési szükségletét mutatja, hogy minden évben a sokszorosát kérik a rendelkezésre álló keretnek.

A támogatás odaítéléséről a szabályozás szerint két körben döntenek. A tárcaközi egyeztetések után először a kormány foglal állást az önkormányzatok által beadott jelentkezésekről, majd a kiválasztott települések elkészíttetik a beruházáshoz szükséges részletes terveket, megszerzik az engedélyeket, s benyújtják igénylésüket. Ez kerül ismét a kormány, majd a parlament elé. Az idei döntésnél a kiválasztás szempontjai közé tartozott, hogy mindegyik megyében legalább egy-két beruházást támogassanak, s az önkormányzatok anyagi erejükhöz mérten saját forrásokat is felhasználjanak. Előnyben részesültek a közösen ellátott feladatok, illetve a területi szolgáltatásokat végző intézmények. Címzett támogatást egészségügyi, kulturális, oktatási, szociális és vízgazdálkodási beruházásokhoz lehet kérni. Az állami hozzájárulást 2007-ig, három évre elosztva kapják meg az önkormányzatok. (VG)