Ennek érdekében a törvényjavaslat integrált rendszerként kezeli a vasúti és közúti közlekedést. A törvény tulajdonképpen a vasúti közlekedésről, illetve az autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállításról szóló jogszabályt módosítja. A javaslatban nem szerepel a megszüntetendő szárnyvonalak felsorolása, viszont meghatározza az országos, a regionális és az egyéb vasúti pálya fogalmát, illetve megnevezi a közszolgáltatásban kialakítandó új struktúrákat. Az országos és a regionális pályák működtetését csak olyan gazdasági társaság végezhetné, amelynek egyedüli részvényese a magyar állam. Ha a törvényjavaslatot elfogadják, lényegében a MÁV átalakításának teremtődnének meg a feltételei. Azonban a múlt heti, módosító javaslatokról szóló szavazáson nem fogadta el a parlament a kormány által támogatott módosító indítványokat, így a zárószavazás előtt újabb kormányzati módosítókról kell dönteni.

Módosító javaslatokról szavaz a Ház két korrupcióellenes, valamint több pénzügyi tárgyú jogszabály esetében. A Közbeszerzési és Közérdekvédelmi Hivatalról, illetve a tisztességes eljárás védelméről szóló javaslatot a korrupció visszaszorítása érdekében nyújtotta be a kormány. A pénzügyi tárgyú törvények esetében a fogyasztói hitelekről, a magánnyugdíjról és a pénzügyi közvetítő rendszer felügyeletéről szóló jogszabályok módosítóiról döntenek.

Több halasztás után ma elfogadhatják a képviselők a 2011-es népszámlálásról szóló javaslatot, igaz, még dönteni kell a fogyatékossággal kapcsolatos adatok gyűjtéséről is.
A tervek szerint ma döntene az Országgyűlés arról az SZDSZ és az MDF által közösen jegyzett indítványról, amely kétszáz fős parlamentet szorgalmaz 2014-től, s erre háromféle lehetőséget is felkínál. Az előzetes napirend szerint a Fidesz azt kezdeményezi, hogy ma ne kerüljön sor a módosítók szavazására. A képviselők létszámának csökkentésével ugyan valamennyi parlamenti párt egyetért, de mivel nem jutottak egyezségre, ebben a ciklusban várhatóan nem születik döntés a kérdésben.

IMF-elvárás

A MÁV támogatását a kormány 2010-ben 40 milliárd forinttal szűkíti, eleget téve a Nemzetközi Valutaalap és az EU felé tett vállalásoknak. Korábban azonban a két szervezet is kifogásolta, hogy a támogatás csökkentésének megvalósításáról nem esik szó a költségvetési törvényben. E javaslat elfogadásával a T. Ház irányt szab az átalakításnak.