Ismét nemesfémbánya nyílhat a Börzsönyben – tudta meg a VG. A szándékot a Hun-Bányászat Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Kft. fogalmazta meg, terveit és számításait tavaly október végén küldte el a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálathoz (MBFSZ), amelyet arra kért, hogy végezze el a koncessziós bányászati engedély kiírását megelőző érzékenységi és terhelhetőségi vizsgálatot. A munka egy 44,23 négyzetkilométeres területen folyna, ezen belül a Nagyirtás és a Rózsahegy kutatási zónában. A felszín alatti lelőhelyet a kft. Márianosztra, másodsorban Nagybörzsöny, alternatív lehetőségként pedig Kóspallag önkormányzati területéről indított lejtaknákkal közelítené meg.

Fotó: Shutterstock

Beadványa szerint a nagyirtáspusztai területen megkutatott ércvagyonban 1075,8 tonna termésarany és 909 tonna termésezüst van, míg Rózsabánya térségében 18,6 tonna arany és 98,85 tonna ezüst földtani vehető számba. A kérésére készült, áprilisi dátumú elemzés ezen a ponton megfogalmazott némi aggályt. A nagyirtáspusztai vagyonszámítást számolási hibásnak nevezte, és hiányolta az érces zónák térfogati paramétereinek forrását, Rózsabánya esetében pedig azt nehezményezte, hogy a kérelem nem tartalmazta a vagyonszámítás bemenő adatait.

Ettől persze még lehet ígéretes a terület, amelyen már a késő Árpád-kor óta termeltek ki nemesfémet. Geológiai és geofizikai megkutatottságának bőséges az irodalma. Korábban az Aurum Resources Inc., a Lone Star Kft., a Rózsabánya Bányászati Kft. és a Bezina Bányászati Kft. vizsgálódott a szóban forgó 44 négyzetkilométer egyes részein – sorolta fel az MBFSZ tanulmánya. Most nincs rajta egyetlen hatályos érckutatási terület sem, az egyetlen ottani bányatelken nemfémes ásványkincset, andezitet termel ki Márianosztrától délnyugatra a Colas-Északkő Bányászati Kft. A talán nekifutó Hun-Bányászatot a nyilvános adatok szerint 2018-ban jegyezték be, főtevékenysége a vasércbányászat, és van egy rudabányai telephelye. Ügyvezetője Varga István, többségi tulajdonosa a Varga’s Invest and Consulting Zrt.-t ellenőrző Szamos-Varga Zita Viktória, a kisebbségi pedig Kisvári Béla. 

Az MBFSZ nyilvántartásának 2020. január 1-jei állapota szerint a nagybörzsönyi Rózsabányához tartozó Rózsa-akna nemesfémércének összesített földtani vagyona 407 ezer tonna, ebből kitermelhető 326 ezer tonna, négy tömbben.

Az ércben tonnánként átlagosan 1,05 gramm arany és 27,51 gramm ezüst van.

A stratégiai fontosságú ásványi nyersanyagok koncessziók formájában történő kitermelését biztosító, állami ásványvagyon-gazdálkodás célja Nagybörzsöny esetében főleg az arany-, ezüsttartalmú ércesedés hasznosításának elősegítése. A nagybörzsönyi ércesedés ólom-, cinktartalma a jelenlegi ismeretek szerint egyelőre járulékos jelentőségű

– olvasható az MBFSZ értékelésében.

Fotó: VG

A dokumentum a tervezett bányászat megindításának közvetlen előnyeként a földtani, ásványi nyersanyag szempontú adatszolgáltatást, valamint a bányajáradék megfizetését jelöli meg, és azt, hogy az állam tulajdonában levő, majd a járulék megfizetésével a bányavállalkozó tulajdonába kerülő ásványkincs megfelelő módon hasznosulhat. Ahhoz azonban – szögezi le –, hogy a vizsgálati területen az aranyra és ezüstre összesített 407 ezer tonna földtani és 326 ezer tonna kitermelhető ércet növelni lehessen, további kutatásra van szükség. Ennek megtervezésére a szolgálat által készített érzékenységi és terhelhetőségi vizsgálat a koncessziós eljárás keretei között alapot ad. Jelen információk alapján egyelőre nem tervezhető meg a termelés.