A meghosszabbításával együtt 2022. június 30-ig meghosszabbította a kormány  a megelőlegezett családi otthonteremtési kedvezmény (csok) igénybevételéhez vállalt feltételek teljesítését a 2016-os csokrendelet módosításával, amennyiben az érintettekre vonatkozó határidő a a veszélyhelyzet 2020. március 11-i kihirdetését követően telt le, illetve immár 2022. június 29-ig esedékes. 

A Magyar Közlönyben megjelent rendeletmódosítás visszamenőlegesen is érvényes, amennyiben a támogatást még nem fizették vissza, de a támogatott személyre vonatkozó gyermekvállalási határidő a módosított rendelet hatálybalépéséig, azaz hétfőig letelt, és a kedvezmény visszafizetésére való felhívást kiküldték, amit a módosítás hatálybalépését követő öt napon belül hivatalból vissza kell vonni.  

Fotó: Oláh Tibor / MTVA / MTI

Akik viszont már visszafizették a támogatást, azok nem élhetnek a veszélyhelyzetre tekintettel biztosított haladékkal, a visszafizetett támogatást már nem utalja számukra vissza az állam – derül ki a módosításból.

Megkaphatják a már megítélt otthonteremtési kedvezményt viszont azok a szülők is, akik időközben, a párjuk halála miatt váltak egyedülálló szülővé, még abban az esetben is, ha ők maguk nem lennének jogosultak a támogatásra. Ugyanez vonatkozik a babaváró hitelt igénylőkre is, akik időközben megözvegyültek.

Új elemmel bővült az amelyet akadálymentesítési munkálatok költségére is igénybe lehet venni olyan építési, szerelési, átalakítási tevékenység esetén, amely a lakást mozgáskorlátozott vagy más fogyatékossággal élő személy számára önálló vagy segítséggel történő használatra alkalmassá és biztonságossá teszi.

Az idén januártól igényelhető felújítási támogatás kifizethető az egyik szülő halála esetén a túlélő másik szülőnek akkor is, ha a jogosultsági feltételek nem állnak fenn. A támogatást ilyen esetben egyedülállóként igénybe veheti akkor is, ha az  elhunyt szülő halála a  támogatási kérelem benyújtását megelőző egy éven belül következett be, és a jogosultsági feltételek a halál napján már fennálltak. 

Egyéb esetekben az ingatlant legalább egy éve kell tulajdonolni, illetve a kedvezményezett gyermeknek életvitelszerűen abban lakni a támogatás sikeres igényléséhez.