Kormányrendelet jelöli ki a megváltozott rezsiszabályok működtetésének kereteit. A háztartásokat illető rezsicsökkentés fennmarad, sőt közfeladat lesz, de augusztus 1-től már csak az átlagos gáz- és áramfogyasztásra jár, miután a háború és nemzetközi szankciók szabdalta Európában elszabadultak az energiaárak és az Európai Unió takarékossági rendszabályokat hozott.

Az állami költségvetés továbbra is hatalmas terheket vállal a háztartások védelmében, és ezek megállapításának és kifizetésének meg kellett szabni a kereteit. 

rezsi
Fotó: Bach Máté/Magyar Nemzet

A Magyar Közlöny legújabb számában megjelent jogszabály szerint

a rezsivédelmi szolgáltatás biztosítása állami közfeladat.

Erre a célra a kormánya 2022. január 1. és 2023. december 31. közötti időszakra a földgáz esetében szolgáltatót jelöl ki, az áram esetében pedig egy konzorciumot, amelynek a tagjai az  ország területét együttesen lefedik.

Ennek az az időszaknak a lejártától, 2024. január 1-től a villamos energia vagy földgáz egyetemes szolgáltatás nyújtására engedéllyel rendelkező valamennyi engedélyes figyelembevételével, az egyenlő bánásmód és a legkisebb költség elvének alkalmazása mellett két év időtartamra villamos energia és földgáz szolgáltatót jelöl ki a kormány.

A szolgáltatókkal erre a feladatra augusztus 11-ig meg is kötik a szerződéseket a  rezsivédelmi szolgáltatási  kötelezettség részletes tartalmáról, területi és időbeli hatályáról, és az érte járó ellentételezés megállapításának, illetve kifizetésének részletes szabályairól. Az ellentételezés áfamentes lesz.

Az idei rezsivédelmi szolgáltatás ellentételezéséről kérelmet kell benyújtaniuk a szolgáltatóknak, már augusztus 12-ig, a jövő évet illetően pedig november 15-ig. A kifizetenedő összegeket szeptember 15-ig, illetve december 20-ig állapítják meg és elkülönített költségvetési forrásból fizetik ki egy, vagy több részletben, idén legfeljebb 30 százalékát legkésőbb 2022. szeptember 15-éig, fennmaradó részét legkésőbb 2022. december 15-éig.

Ha a  tárgyévi ellentételezés kalkulációjájoz képest jelentős változás történik az egyetemes szolgáltatást igénybe vevők várható ellátásában vagy fogyasztásában, vagy a szolgáltatás ellátásához szükséges ráfordításokban, akkor  kérelemkiegészítést lehet benyújtani. 

Az idei kifizetésekről 2023. május 15-éig elszámolást nyújtanak be a szolgáltatók, és ha ez eltér a  tényadatok alapján meghatározott indokolt összegtől, az energiapolitikáért felelős miniszter 2023. július 15-ig állapítja meg a  többlet, vagy hiány mértékét. A 2023-as ellentételezés összegét ennek a különbségnek a figyelembevételével állapítják meg.

Ez a rendelet a szomszédos országban fennálló fegyveres konfliktus, illetve humanitárius katasztrófa magyarországi következményeinek elhárításáról szóló 2022. évi VI. törvény hatályvesztésekor hatályát veszti

- zárul a jogszabály.