Kormányrendelet jelent meg a legfrissebb Magyar Közlönyben az extraprofitadókról szóló kormányrendelet módosításáról.

forint
Fotó: Shutterstock

A kabinet arról határozott, hogy az extraprofitadókat meghatározó jogszabály kiegészül egy 1/A paragrafussal. Ebben az áll, hogy 

nem kell a pénzügyi szervezetek különadóját megfizetnie annak a pénzügyi szervezetnek, amely

  • a szolgáltatásait határon átnyúló szolgáltatásként Magyarországon bejegyzett székhelyéről nyújtotta az adóévet megelőző két adóévben, 
  • és az adóévet megelőző második adóévi éves nettó díj- és jutalékbevétele, valamint nettó kamatbevétele legalább kétharmad részben devizakülföldi ügyfelektől származik.

Az érintett pénzügyi szervezet az  adóév március 10. napjáig adóbevallás helyett bevallást helyettesítő nyomtatványon nyilatkozatot tesz arról, hogy a feltételek együttesen fennállnak. A kormányrendelet arra is kitér, hogy a 2009. december 31. napját követően jogelőd nélkül létrejött pénzügyi szervezet, valamint a naptári évtől eltérő üzleti évet alkalmazó adózó ezt a nyilatkozatot az adóév szeptember 10. napjáig teljesíti.

A változás 2023. január 1. napján lép hatályba.