A tervezett tevékenység környezetegészségügyi kockázata megnyugtatóan az elfogadható szint alatt marad – ez az egyik megállapítása a Debrecen mellé tervezett kínai akkumulátorgyárról készült környezeti hatásvizsgálatnak. A tucatnyi különböző, gyakran több száz oldalas dokumentumot tartalmazó felmérés rövidebb ideig nyilvánosan is elérhető volt, így tudta azt megismerni a Világgazdaság is.

Searches at Chinese battery manufacturer CATL
Fotó:  dpa Picture-Alliance via AFP

A hatásvizsgálatot a székesfehérvári székhelyű Enviprog Group Mérnöki Tanácsadó Kft. jegyzi. Fontosnak tartották kiemelni, hogy a Contemporary Amperex Technology Co. Limited (CATL) új üzemének emberi egészségre gyakorolt hatását úgy vizsgálták, hogy összevetették a magyar jogszabályi előírások és a WHO-értékeket. A levegőre gyakorolt hatások esetén a WHO ajánlásban szereplő immissziós értékeket átültették a hazai jogrendbe, ahogy a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló rendelet is összehangban van a WHO-ajánlásokkal.

Papíron minden rendben van

De nem csak a környezetegészségügyi kockázat kapcsán született kedvező szakértői véleményezés. A hatásvizsgálat azt is kimondja, hogy 

  • a CATL tevékenysége nem okoz környezetkárosítást, 
  • nem eredményezi az érintett terület használatának és használhatóságának megváltoztatását, 
  • nem vezet olyan változáshoz a környezeti állapotban, ami a lakosság egészségi állapotának kedvezőtlen megváltozásával jár,
  • a légszennyezőanyag-koncentráció a határértékeket nem lépi túl,
  • az állatállományban populációk pusztulását nem eredményezi, a társulások visszaszorulásától nem kell tartani,
  • jelentős porhatással sem kell számolni,
  • a tervezett tevékenységnek szagterhelése sincs.

Mindez jó hír, főleg a beruházás környékén élőknek. Már csak azért is, mert a múlt heti, a CATL projektjéről szóló lakossági fórumon úgy tűnt, sokakban komoly ellenérzéseket vált ki a fejlesztés.

Az indulatok persze abból a szempontból érthetők, hogy Magyarország legnagyobb zöldmezős beruházása van készülőben, ráadásul egy olyan új technológia megtelepítése történne, amelyről nem áll rendelkezésre tapasztalat. Azt is kár lenne elvitatni – és ez a vizsgálatokból is kiderül –, hogy a CATL-gyárat a méreteiből is fakadóan brutális számok mellett tervezik.

Szén-dioxid-tonnák mindenhol, de…

A szakértők egy hosszasabb művelet eredményeként megállapították például, hogy a CATL telephelyén az üzemszerűen folytatott tevékenység során kibocsátott 

szén-dioxid becsült mennyisége évente 288 ezer tonna.

Ez nem kis mennyiség, ugyanakkor a jelentés arra is rámutat, hogy ez nem feltétlenül jelentős a vonatkozó debreceni adatokkal összehasonlítva. A hajdúsági vármegyeszékhely az országos környezetvédelmi információs rendszer adatbázisa alapján 2020-ban több mint 10 millió tonna szén-dioxidot bocsátott ki. Ehhez képest a 288 ezer tonna mintegy 3 százalékos pluszt jelentene, ami nem érdemi többletterhelés. Ráadásul a CATL az üvegházhatású gázok kibocsátásának közvetett és közvetlen csökkentése érdekében egy sor vállalást tett. Ilyen az energiahatékony technológia alkalmazása, hogy a tevékenység fajlagos energiafelhasználása az elérhető legjobb legyen (gépek, berendezések energiafelhasználásának csökkentése, energia-visszanyerő rendszerek telepítése, épületek hőszigetelése). 

Azonban ezzel együtt a telephely üvegházhatásúgáz-megkötő képessége a jelenlegi állapothoz képest csökken. Hogy hogyan, az pontosan látszani fog. A CATL jelezte, hogy a technológiai pontforrások tekintetében próbaüzemet kíván tartani. Ezalatt a kibocsátásokat havi gyakorisággal, akkreditált szervezet méri. A próbaüzem végét követő 60 napon belül próbaüzemi zárójelentést nyújtanak be, majd az első öt évben legalább éves gyakorisággal megismétlik a méréseket.

Lesz kamionforgalom és sok víz fogy majd, de…

A szakértők a telephely által vonzott teherforgalmat is prognosztizálták. Napi 350 teherautó fordulhat meg, ebből 280 nappal, 70 éjjel érkezne. A mérési tapasztalatok alapján a rakodás zajteljesítményszintje 89 decibel. A telephely déli határán 920 állásos parkolót létesítenek. A várakozások szerint naponta 1291, óránként 431 személyautó hajthat be és ki. Mindez az emisszió terén is mérhető, ugyanakkor a terjedési képeket vizsgálva az állapítható meg, hogy a csúcskoncetrációk a telephelyen belül alakulnak majd ki.

Az akkumulátorgyár közüzemi vízhálózatra való csatlakozása az Ipari Centrum északkeleti, illetve délnyugati oldaláról történne. A telephely átlagos vízigénye 3378 köbméter, a csúcsvízigénye 6242 köbméter naponta. 

Csakhogy a felhasznált víz közel 85 százaléka párolgási veszteségként a légkörbe távozik.

A szükséges vízigényt a Debreceni Vízmű Zrt. biztosítja, de csak akkor, ha az a lakosság vízellátását nem veszélyezteti.

Mi az a CATL és hol építkezik pontosan?

A CATL egy 2011-ben alapított kínai akkumulátorgyártó és technológiai vállalat, amely elektromos járművekhez és energiatároló rendszerekhez lítiumion-akkumulátorok, valamint akkumulátorkezelő rendszerek (BMS) előállítására szakosodott. A társaság a világ legnagyobb lítiumakkumulátor-gyártója, amely az ágazat piaci részesedésének közel 36 százalékát fedi le. A cégcsoport 2022-ben hozta létre magyarországi leányvállalatát Contemporary Amperex Technology Hungary Kft. néven. Az elkövetkező években a legjelentősebb piaci fejlesztések a lítiumion-akkumulátor családon belül várhatók. Az energiasűrűség az elmúlt tíz év során majdnem háromszorosára nőtt, és az előrejelzések alapján a fejlődő tendencia legalább a következő tíz év során fennmarad.

HUNGARY-DEBRECEN-CHINESE BATTERY PRODUCER-CATL-INVESTMENT
A leendő CATL-gyár területe (Fotó: AFP)

A beruházás helyszíne Hajdú-Bihar vármegye központi részén, Debrecen déli ipari övezetében található. Debrecen központjától mintegy 6 kilométerre fekszik és 4 kilométerre van a Debreceni Nemzetközi Repülőtértől. A nagyjából 220 hektáros területet keletről a Krones Kft. és a Deufol Kft. ingatlanai, északról a Semcorp Hungary Kft. építési területe és szántóterületek, keletről és délről szántóterületek határolják. A légi fotókon jól látható, hogy az itteni mezőgazdasági célú területhasználat nem változott az 1985–2020 közötti időszakban. A telek nem esik felszín alatti vízbázis védőterületére, a legközelebbi vízkivételi védőterület Mikepércsi és Debrecen. A Vekeri-tó vízművek legalább 2,7 kilométerre van.

Fontos látni azt is, hogy a tervezési terület nem áll természetvédelmi oltalom alatt, illetve nem minősül természeti területnek, továbbá nem része az ökológiai hálózatnak.

A telephely területén és annak közvetlen környezetében Natura 2000 területek nem találhatók.

Pontosítások

A Debreciner számolt be róla, hogy december 7-én a környezetvédelmi hatóságként eljáró Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal 49 pontos hiánypótlási felhívást tett közzé a CATL-gyár hatásvizsgálatára vonatkozóan. Ennek oka, hogy hiányosnak találta az engedélyezési dokumentációt. Az eredeti határideje a pótlásnak január 9-e volt. Az is tisztázásra szorul, hogy a hatásvizsgálatban szereplő adatok a teljes beruházásra vonatkoznak-e, vagy annak csak az első ütemére.