Világgazdaság

Nem vizsgálhatják a kampányígéreteket a választási bizottságok

A választási bizottságok nem vizsgálhatják az önkormányzati választáson induló jelöltek vagy jelölő szervezetek kampányígéreteinek valóságtartalmát, még abban az esetben sem, ha teljesen egyértelmű, hogy azokat lehetetlen teljesíteni.

A választási jogszabályok nem tartalmaznak olyan rendelkezést, amely a választási bizottságok hatáskörébe utalná a kampányanyagokban megjelent, médiában, gyűlésen elhangzott információk valóságtartalmának vizsgálatát.

A választási eljárásról szóló törvény szerint kampánytevékenység a kampányeszközök (plakát, közvetlen megkeresés, politikai hirdetés vagy reklám, választási gyűlés) kampányidőszakban - azaz a szavazást megelőző 50. naptól a szavazás végéig - történő felhasználása és minden egyéb kampányidőszakban folytatott tevékenység a választói akarat befolyásolása vagy ennek megkísérlése céljából.

A választási bizottságok (a szavazatszámláló bizottság, a helyi, területi bizottságok, illetve a Nemzeti Választási Bizottság) a választópolgárok független, kizárólag a törvénynek alárendelt szervei, elsődleges feladatuk a választási eredmény megállapítása, a választás tisztaságának, törvényességének biztosítása, a pártatlanság érvényesítése és szükség esetén a választás törvényes rendjének helyreállítása.

A jogszabályok azonban nem tartalmaznak olyan rendelkezést, amely a választási bizottságok hatáskörébe utalná a választásban résztvevő jelölőszervezetek és jelöltek kampánytevékenységének megítélését, a jelölőszervezetek és a jelöltek plakátjain, szórólapjain, egyéb kampányanyagain megjelent, médiában, gyűlésen elhangzott információk, ígéretek teljesíthetőségét. Az erre irányuló kifogásokat tehát a választási bizottságok hatáskör hiányában elutasítják.

hirdetés helyi közvetlen megkeresés reklám szavazatszámláló bizottság választási bizottság kampánytevékenység kampányígéret plakát választási gyűlés területi bizottság Nemzeti Választási Bizottság kampányeszköz önkormányzati választás kampány