A 46 tagú Európa Tanács (ET) Pénzmosás és Terrorizmusfinanszírozás Elleni Szakértői Bizottsága (Moneyval) Strasbourgban közzétett jelentése szerint az európai kormányoknak javítaniuk kell a pénzmosás elleni küzdelmen és a bűncselekményekből származó pénzek visszaszerzésének gyakorlatán. A szakértők szerint Magyarország előrehaladást ért el az ajánlásoknak és a vonatkozó előírásoknak való megfelelés terén.

Fotó: AFP

A kérdésben illetékes ET-bizottság a 2022-es éves jelentésében azt írta: 

nem elégséges mértékű a bűncselekményekből származó illegális bevételek államok közötti visszaszerzése, a bűncselekményből származó becsült értékéhez képest viszonylag ritka a sikeres elkobzás.

Véleményük szerint nemcsak be kell fagyasztani, hanem le is kell foglalni, el kell kobozni a bűnügyek során megszerzett pénzeszközöket, amihez kulcsfontosságú a vonatkozó hatóságok hatásköreinek és erőforrásainak bővítése. Az államoknak továbbá nemcsak a bűnügyek elkövetéséből származó pénzeszközök azonosítása és befagyasztása terén kellene javítaniuk az eredményeiket, hanem növelniük kellene a súlyos pénzmosási bűncselekmények miatt hozott ítéletek számát.

Az Európa Tanácsnak bizonyítékai vannak, hogy Oroszország oroszosítja az elhurcolt ukrán gyerekeket

Oroszország nemcsak elhurcolja az Ukrajnából elrabolt gyerekeket, hanem célzott nyelv-, kultúra- és történelemtanítással oroszosítja őket – közölte az Európa Tanács. Dokumentumok szerint a gyerekeknek megtiltották az ukrán nyelv használatát, orosz propagandának vannak kitéve, valamint „hazafias” online felületeket olvastatnak velük, vagy a katonai kiképzésen kell részt venniük.

Meg kell tagadni a hozzáférést minden olyan pénzeszközhöz, alaphoz és forrásokhoz, amelyet káros tevékenységek elősegítésére használhatnak, beleértve azokat is, amelyek alááshatják az európai biztonságot és stabilitást – írták. A kormányoknak többet kell fektetniük a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelem nemzeti programjaiba, és szigorúbb intézkedéseket kell elfogadniuk a korrupcióval összefüggő bevételek tisztára mosásának megakadályozására – hangsúlyozták.

A szakértők szerint a tagállamok az előző évekhez hasonlóan tavaly is mérsékelt hatékonyságot mutattak a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelemben. 

A legjobb eredményeket a kockázatkezelés, a nemzetközi együttműködés és a pénzügyi intelligencia felhasználása terén érték el. A nemzetközi normáknak való megfelelés különösen gyenge maradt a pénzügyi szektor felügyelete, a magánszektor megfelelősége, a jogi személyek átláthatósága, a pénzmosással kapcsolatos ítéletek és elkobzások, valamint a terrorizmus finanszírozásával és a tömegpusztító fegyverek elterjedésével kapcsolatos szankciók terén.

A jogszabályi és intézményi reformokra vonatkozó ajánlásoknak való megfelelés tekintetében a tagállamok kiváló eredményeket értek el, az ajánlások 72 százalékát maradéktalanul végrehajtották 

– emelték ki.

Emlékeztettek: 2022 végén az értékelt 26 tagállam közül 21 esetében tartották fenn a fokozott nyomon követési eljárást a vonatozó szabványoknak való korlátozott megfelelés miatt. Az érintett országok között Albánia, Andorra, Bulgária, Horvátország, Ciprus, Csehország, Georgia, Gibraltár, Magyarország, Észtország, Lettország, Litvánia, Monaco, Málta, Lengyelország, Moldova, Szerbia, Szlovákia, Szlovénia, az Egyesült Királyság fennhatósága alá tartozó Man-sziget és Ukrajna szerepelt. Örményország, a Vatikán, Liechtenstein, San Marino és Izrael továbbra is a Moneyval rendszeres nyomon követési eljárása alá tartozik.

A szakértői csoport a dokumentum szerint 

a Magyarországra vonatkozó nyomon követési jelentésében arra a következtetésre jutott, hogy Magyarország javította a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelmet szolgáló intézkedéseket, ami – mint írták – jó előrehaladást mutat a vonatkozó előírásoknak való megfelelés terén.

A magyar hatóságok által megtett előremutató lépések Magyarországnak a részben megfelelő fokozatról a nagymértékben megfelelő fokozatra való felminősítését eredményezték a levelezőbanki kapcsolatok, a pénzügyi intézmények belső ellenőrzése, valamint a jogi személyek átláthatósága és tényleges tulajdonosi köre területén. A Moneyval által feljegyzett pozitív fejlemények közé tartozik a cégnyilvántartás módosítása is, amely meghatározta a szükséges követelményeket a nyilvántartásba vett jogi személyek alapvető információi pontosságának biztosításához. Emellett Magyarország előremutató követelményeket vezetett be a pénzintézetekkel szemben a munkaerő-felvétel során alkalmazott szűrési eljárásokra és a folyamatos képzésekre vonatkozóan. Pozitív továbbá, hogy Magyarország új követelményeket vezetett be az EU-ban letelepedett pénzintézetekkel fenntartott levelezőbanki kapcsolatokra vonatkozóan – írták.

Összességében Magyarországnak sikerült teljesítenie a Moneyval azon általános elvárását, hogy az országok a legtöbb, ha nem az összes műszaki megfelelőségi hiányosságokat a kölcsönös értékelő jelentés elfogadását követő öt éven belül orvosolják – tették hozzá éves jelentésükben az Európa Tanács szakértői.